ZLATI SONČEK IN KRPAN

Športni program Zlati sonček bo tudi v šolskem letu 2023/2024 namenjen učencem 1., 2. in 3. razreda. V športni program Krpan bodo vključeni učenci 4., 5. in 6. razreda. Programe izvajata učitelja ŠPO in vse razredne učiteljice na razredni stopnji matične šole in podružnic.

Koordinator programov je Domen Hribar.

Accessibility