Zdrava šola

Naša šola je vključena v slovensko mrežo zdravih šol, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje. Zdravje je zelo pomemben in hkrati širok pojem. K zdravemu življenjskemu slogu bomo učence spodbujali z dnevi dejavnosti, s šolami v naravi, delavnicami, interesnimi dejavnostmi in projekti ter s tem skušali vplivati na njihov zdrav način življenja. Učence učimo in želimo ozavestiti, da lahko vplivajo na svoje (telesno, duševno in socialno) zdravje.
Dejavnosti, ki se bodo izvajale poleg vseh ostalih dejavnosti, ki se redno izvajajo:
● izvajanje projekta Šolska shema preko celega šolskega leta in s tem spodbujanje učencev k uživanju različnih vrst sadja in zelenjave,
● vključenost v vseslovensko akcijo Tradicionalni slovenski zajtrk in obogatitvene dejavnosti na to temo ter ogled čebelarstva Božnar,
● spodbujanje učencev k pitju vode in delavnice na temo, kako je pitje vode pomembno za naše zdravje, delavnica na temo: voda – vir življenja,
● ozaveščanje učencev o pomembnosti uporabe lokalnih pridelovalcev hrane, ki jih povabimo k sodelovanju in na jedilniku primerno označimo, da gre za živilo lokalnega pridelovalca,
● obravnavanje tem zdrave prehrane in priprava zdravih obrokov ter peka zdravih slaščic in njihova degustacija pri obveznih izbirnih predmetih načini prehranjevanja in sodobna priprava hrane,
● priprava enostavnih zdravih obrokov z otroki razredne stopnje,
● poudarek pri pouku GOS na higieni in čistoči ter izpeljana delavnica čiščenja in pravilnega umivanja rok,
● zmanjšanje zavržene hrane v šolski kuhinji, merjenje količin zavržene hrane in pravilno ukrepanje s poudarkom na ekološki ozaveščenosti,
● dan brez odpadkov ter predavanje in ozaveščanje učencev na temo o zavrženi hrani,
● likovne delavnice in izdelava plakatov na temo zdravja,
● spodbuda za gibanje in športne aktivnosti; športne in plesne interesne dejavnosti, namizni tenis v šolski avli med prostim časom, nogomet na športnem igrišču med prostim časom,
● minuta za prezračevanje učilnic pred vsako šolsko uro,
● druženje – živimo vrednote; spoštovanje, poštenost, sočutje, pripadnost,
● znanje za ustvarjalnost; učenci pod vodstvom mentoric sodelujejo na različnih tekmovanjih in prireditvah v šoli ali izven nje.
Koordinatorke Zdrave šole so: Nina Urh, Sanja Štempihar, Nina Bagar.

Accessibility