UČENEC UČENCU

Kadar imajo učenci učne težave, jim priskočimo na pomoč. Strokovni delavci šole tem učencem pomoč nudimo v obliki dopolnilnega pouka ter individualne in skupinske pomoči, ki jo izvajajo posamezni strokovni delavci šole. Dodatna oblika pomoči za učence z učnimi težavami, ki še niso vključeni v nobeno obliko pomoči (razen dopolnilnega pouka), pa je tudi interni šolski projekt Učenec učencu, v okviru katerega na šoli poteka prostovoljna medvrstniška pomoč pri šolskem delu, in sicer med starejšimi in mlajšimi učenci, kakor tudi med vrstniki. Učenci si bodo pri učenju pomagali celo šolsko leto (od začetka oktobra do konca maja ali junija), učence bomo pri tem usmerjali in opremili s potrebnimi didaktičnimi pripomočki in navodili.

Projekt bo v šolskem letu 2023/2024 na matični šoli vodila Urška Kadunc v sodelovanju z učitelji podaljšanega bivanja, razredniki ter ostalimi učitelji.

Accessibility