INTERESNE DEJAVNOSTI

  Ime ID Mentor Razred
POLHOV GRADEC: RAZREDNA STOPNJA
1. Migajmo Darja Pelko 2. a
2. Gibarije Tanja Metež Omerzel 2. b
3. Igrarije Neža Kralj 1. a
4. Ustvarjaj in gibaj Simona Mihalic 1. b
5. Šivaj in uživaj (projektno) Simona Mihalic 1.–5.
6. Ustvarjalni prstki 1 Jelka Ušeničnik 3. b
7. Lutke 1 Simona Mihalic 1.–2.
8. Lutke 2 Jana Prebil 3.–4.
9. Veseli polhki Jana Prebil 3. a
10. Kolesarski krožek Tadej Jug 5.
11. Mladi ugankarji Sonja Alič 4.–5.
12. Otroški pevski zbor 1 Otroški pevski zbor 2 Alenka Kovačič Divjak 1.–3. 4.–5.
13. Planinski krožek Urška Kadunc, Sonja Alič 1.–9.
POLHOV GRADEC: PREDMETNA STOPNJA
14. Zgodovinski krožek Simon Purger 6.–9.
15. Geografski krožek Barbara Trnovec 6.–9.
16. Športni krožek (odbojka, košarka, namizni tenis) Sanja Štempihar 6.–9.
17. MEPI Vesna Muhič, Simon Purger, Domen Hribar, Barbara Trnovec, Sanja Štempihar 8., 9.
18. Literarni krožek Urška Žagar 6.–9.
19. Šolski radio Vesna Muhič 6.–9.
20. Likovni krožek Jana Beltran 6.
21. Znanje o sladkorni bolezni Nina Urh 6.–9.
22. Mladinski pevski zbor Alenka Kovačič Divjak 6.–9.
23. Šolski bend Alenka Kovačič Divjak 6.–9.
24. Igre z žogo Domen Hribar 6.–9.
25. Logična pošast Katja Hočevar Malovrh 6.–9.
26. ERASMUS+ Neža Kralj – vodja 7.9.
27. Šolski fotografi Neža Kralj 6.–9.
28. Dobro sem Petra Mrkun, Darja Plečnik Sojer 6.–9.
Accessibility