PRAVILA OPB

PRAVILA OPB

ZLATA PRAVILA PODALJŠANEGA BIVANJA

Odhod učencev iz OPB  je možen samo v dogovoru: učitelj – starši.

Iz organizacijskih razlogov se je potrebno držati ure odhoda, navedene na prijavnici.

Zaradi varnosti otrok ter odgovornosti šole učitelj PB predčasno dovoli otroku odhod samo s pisnim dovoljenjem staršev.

Starše naprošamo, da ob prevzemu otroka počakate pred razredom.

V primeru, da oddelka podaljšanega bivanja ni v matični učilnici, je na oglasni tabli OPB označeno, kje se skupina nahaja.

Zunaj se igramo na površinah šole, ki so za to namenjene.

Učitelji nismo odgovorni za igrače ali druge predmete, ki jih otroci prinašajo v šolo.

Obvestila bomo pošiljali preko e-Asistenta na vaš e-mail, jih objavljali na spletni strani šole www.ospg.si, jih izobesili na oglasno tablo OPB ali pa jih bodo učenci enostavno zapisali v svoje beležke.

Fotografije, ki bodo nastale v času podaljšanega bivanja, bomo predstavili na oglasni tabli OPB na hodniku razredne stopnje.

Nujna obvestila staršev sprejemajo v tajništvu šole do 15.00 ure, na telefonski številki: 059082650.

Aktiv učiteljev OPB

Accessibility