MEPI

Naša šola je v program vključena drugo šolsko leto. V šolskem letu 2021/22 so se za delo z mladimi usposobili učitelji mentorji. V šolskem letu 2022/2023 so se v program prvič vključili učenci naše šole, in sicer osmošolci. Program bodo nadaljevali in poskusili pridobiti bronasto priznanje v tem šolskem letu.

MEPI je eden izmed šestih največjih svetovnih mladinskih programov, saj deluje v več kot 140 državah, vanj pa je po vsem svetu vključenih že več kot 9 milijonov mladih v starosti od 14 do 25 let. Osnovni namen programa je spodbujanje k dejavnemu, ustvarjalnemu in zdravemu preživljanju prostega časa ter razvijanju kompetenc, ki jih mladi potrebujejo za življenje. MEPI ponuja mladim priložnost, da si zastavijo osebni cilj in ga tudi dosežejo. Istočasno spoznavajo sebe in se učijo vrednotiti kvalitete, kot so: odgovornost, zaupanje, vztrajnost, zmožnost načrtovanja in organiziranja. Program je naravnan na vsakega posameznika, zato učenci tekmujejo zgolj sami s seboj.

Učenci si na prvi stopnji lahko pridobijo bronasto priznanje, kasneje pa lahko dosežejo še srebrno in zlato.

Program vključuje štiri področja:

1. Prostovoljno delo: Temelji na prepričanju, da imajo člani skupnosti odgovornost drug do drugega in da je solidarnost potrebna za ustvarjanje skrbne in srečne prihodnosti.

2. Veščine: Cilj tega področja je spodbujanje razvoja osebnih interesov, spretnosti in praktičnih znanj.

3. Rekreativni šport: Kakršnakoli oblika fizične aktivnosti je nujna za dobro počutje in zdravje. Dolgotrajen občutek uspeha in zadovoljstva izhaja tudi iz izpolnitve fizičnega izziva.

4. Pustolovska odprava: Odprave spodbujajo mlade k samostojnosti, aktivnosti in oblikovanju pustolovskega duha ter tudi k razvoju zavedanja o svojem okolju in pomembnosti njegove zaščite oz. ohranitve. Odprave predstavljajo udeležencem izziv, saj se jih lotijo z določenim namenom in v nepoznanem okolju. V septembru 2023 bomo izvedli poskusno odpravo za bronasto stopnjo, nato pa v aprilu/maju 2024 kvalifikacijsko.

Za osvojitev bronastega priznanja mora učenec sodelovati v programu vsaj šest mesecev, se udeleževati aktivnosti vsaj eno uro na teden in zaključiti aktivnosti na vseh štirih področjih.

UČENEC:

  • v ne-tekmovalnem okolju, z udeležbo na različnih interesnih področjih razvija svoje potenciale in talente;
  • se sam odloči za izvajanje določenih aktivnosti in za pridobivanje določenih veščin;
  • pridobiva na motivaciji, disciplini, vztrajnosti, samozavesti in psihičnem ravnovesju;
  • nauči se sodelovanja in komuniciranja z drugimi ter reševanja izzivov v skupini;
  • nauči se zastavljanja realnih ciljev ter poiskati načine, kako cilje doseči in nato vztrajati na poti do cilja;
  • koristi sodelovanja v programu MEPI se odražajo tudi kasneje v posameznikovem odraslem življenjskem obdobju, tako na poklicnem področju kot tudi v osebnem življenju.

Koordinatorica: Barbara Kokot

Mentorji v programu MEPI: Domen Hribar, Vesna Muhič, Simon Purger, Sanja Štempihar in Barbara Trnovec

Accessibility