Dnevi dejavnosti

1. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
ŠOLSKI MUZEJ november L. Peklaj prevoz + vstopnina
NOVOLETNE DELAVNICE december V. Petrovec 3 €
OBISK KULTURNE PRIREDITVE maj D. Pelko prevoz + vstopnina
GLEDALIŠKI FESTIVAL POŠ SLOVENIJE april S. Planinc prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI 
ZDRAVJE oktober, april T. Kosmač /
DINA PIVKA oktober T. Jerina Blagojević prevoz + vstopnina
OBISK KMETIJE april V. Petrovec /
TEHNIŠKI DNEVI 
IZDELEK IZ NARAVNIH MATERIALOV oktober L. Peklaj /
OD IDEJE DO IZDELKA marec L. Peklaj /
GLASBILA december L. Peklaj /
ŠPORTNI DNEVI 
SREČANJE PODRUŽNIC september V. Petrovec prevoz
MINI OLIMPIJADA oktober L. Peklaj /
DRSANJE januar V. Petrovec prevoz + animatorji
NOČ V ŠOLI maj L. Peklaj /
ZAKLJUČNO SREČANJE S STARŠI junij S. Planinc /

2. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
ŠOLSKI MUZEJ november L. Peklaj prevoz + vstopnina
NOVOLETNE DELAVNICE december V. Petrovec 3 €
OBISK KULTURNE PRIREDITVE maj D. Pelko prevoz + vstopnina
GLEDALIŠKI FESTIVAL POŠ SLOVENIJE april S. Planinc prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI 
ZDRAVJE oktober, april T. Kosmač /
DINA PIVKA oktober T. Jerina Blagojević prevoz + vstopnina
NARAVOSLOVNA DELAVNICA (Tabor CŠOD) april   *
TEHNIŠKI DNEVI 
IZDELKI IZ NARAVNIH MATERIALOV oktober L. Peklaj /
OD IDEJE DO IZDELKA marec L. Peklaj /
MLADI RAZISKOVALEC (Tabor CŠOD) april   *
ŠPORTNI DNEVI 
SREČANJE PODRUŽNIC september V Petorvec prevoz
MINI OLIMPIJADA oktober L. Peklaj /
DRSANJE januar V. Petrovec prevoz + animatorji
NOČ V ŠOLI maj L. Peklaj /
ZAKLJUČNO SREČANJE S STARŠI junij S. Planinc /

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN je 80 € na učenca in je odvisen od števila prijav.

3. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
ŠOLSKI MUZEJ november L. Peklaj vstopnina + prevoz
NOVOLETNE DELAVNICE december V. Petorvec 3 €
OBISK KULTURNE PRIREDITVE maj D. Pelko vstopnina + prevoz
GLEDALIŠKI FESTIVAL POŠ SLOVENIJE april S. Planinc prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI 
DINA PIVKA oktober T. Jerina Blagojević prevoz + vstopnina
OBISK KMETIJE april V. Petrovec /
ZDRAVJE oktober, april T. Kosmač /
TEHNIŠKI DNEVI 
IZDELEK IZ NARAVNIH MATERIALOV oktober L. Peklaj /
OD IDEJE DO IZDELKA marec L. Peklaj /
GLASBILA december L. Peklaj /
ŠPORTNI DNEVI 
SREČANJE PODRUŽNIC september V. Petrovec prevoz
MINI OLIMPIJADA oktober L. Peklaj /
DRSANJE januar V. Petrovec prevoz + animatorji
NOČ V ŠOLI maj L. Peklaj /
ZAKLJUČNO SREČANJE S STARŠI junij S. Planinc /

4. RAZRED 

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
ŠOLSKI MUZEJ december L. Peklaj vstopnina + prevoz
OBISK KULTURNE PRIREDITVE maj D. Pelko vstopnina + prevoz
GLEDALIŠKI FESTIVAL POŠ SLOVENIJE april S. Planinc prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI 
DINO PIVKA oktober T. Jerina Blagojević prevoz + vstopnina
CERKNIŠKO JEZERO maj M. Bizjak /
NARAVOSLOVNE DELAVNICE (ŠVN Zreče) april N. Bagar *
TEHNIŠKI DNEVI 
NOVOLETNE DELAVNICE december V. Petrovec /
OD IDEJE DO IZDELKA februar L. Peklaj /
NOČ V ŠOLI maj L. Peklaj /
OBISK KMETIJE april V. Petrovec prevoz + vstopnina
ŠPORTNI DNEVI 
SREČANJE PODRUŽNIC september V. Petrovec prevoz
POHOD NA SLIVNICO oktober M. Bizjak  
DRSANJE januar V. Petrovec animacija + prevoz
PLAVANJE (ŠVN Zreče) 17. – 21. april S. Štempiher *
PLAVANJE (ŠVN Zreče) 17. – 21. april S. Štempiher *

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN je 120 € na učenca (ŠVN Zreče) ter 180 € na učenca (ŠVN Poreč) in je odvisen od števila prijav.

5. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
ŠOLSKI MUZEJ december L. Peklaj vstopnina + prevoz
OBISK KULTURNE PRIREDITVE maj D. Pelko vstopnina + prevoz
GLEDALIŠKI FESTIVAL POŠ SLOVENIJE april S. Planinc prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI 
DINO PIVKA oktober T. Jerina Blagojević prevoz + vstopnina
CERKNIŠKO JEZERO maj M. Bizjak /
NARAVOSLOVNE DELAVNICE (ŠVN Poreč) april M. Bizjak *
TEHNIŠKI DNEVI 
NOVOLETNE DELAVNICE december V. Petrovec /
OD IDEJE DO IZDELKA februar L. Peklaj /
NOČ V ŠOLI maj L. Peklaj /
OBISK KMETIJE april V. Petrovec prevoz + vstopnina
ŠPORTNI DNEVI 
SREČANJE PODRUŽNIC september V. Petrovec prevoz
POHOD NA SLIVNICO oktober M. Bizjak  
DRSANJE januar V. Petrovec animacija + prevoz
PLAVANJE (ŠVN Poreč) 17.–21. april S. Štempiher *
PLAVANJE (ŠVN Poreč) 17.–21. april S. Štempiher *

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN je 120 € na učenca (ŠVN Zreče) ter 180 € na učenca (ŠVN Poreč) in je odvisen od števila prijav.

Accessibility