KARIERNA ORIENTACIJA

Največ pozornosti na področju karierne orientacije posvečamo učencem 8., predvsem pa  učencem 9. razreda, kjer poteka intenzivno informiranje in svetovanje, ki jim pomaga pri odločanju o vpisu v srednjo šolo in  nadaljnji izobraževalni ter karierni poti.

V 8. razredih je izveden tehnični dan na temo karierne orientacije. V 9. razredu imajo učenci poleg aktivnosti v okviru ur oddelčne skupnosti in nekaterih delavnic, tudi dan dejavnosti namenjen poklicnemu usmerjanju. Običajno vsako leto obiščemo sejem Informativa in nam bližnja podjetja, kjer se učenci lahko neposredno seznanijo z nekaterimi poklici. Sodelujemo tudi z Območno obrtno zbornico Vič, za delavnice in svetovanje pa se dogovorimo tudi s Centrom za informiranje in poklicno svetovanje. Kot običajno bo v sodelovanju s sosednjimi osnovnimi šolami in srednjimi šolami organizirana tudi Tržnica poklicev, ki bo namenjena predvsem devetošolcem. Učence spodbujamo, da se na srednjih šolah udeležijo informativnih dni in dni odprtih vrat ter jih o vsem dogajanju sproti obveščamo.

Na voljo pa so tudi mnoge spletne povezave, kjer je možno dobiti koristne informacije:

https://www.mojaizbira.si/

https://karierniplac.si/

https://slovenskesrednjesole.si/

Za potrebe vpisa v srednjo šolo ter dodatne informacije je pa Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pripravilo poseben portal:

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Želimo si, da bi se vsak devetošolec v zvezi s svojo nadaljnjo karierno potjo odločil prav, predvsem pa v skladu s svojimi željami in pričakovanji.

Accessibility