ŠOLE V NARAVI

 • Naravoslovni tabor v naravi za učence 2. razreda bo v CŠOD Lipa od 10. do 12. 5. 2023.
  Vodja tabora je Neža Kralj.
  Spremljevalci so Simona Mihalic, Urška Kadunc
 • Plavalna šola v naravi za učence 4. razreda bo v Zrečah od 17. do 21. 4. 2023.

Organizator in strokovni vodja je Sanja Štempihar.

Pedagoški vodja je Valerija Petrovec.

Plavalni učitelji so Sanja Štempihar, Darja Pelko, Tadej Jug, Domen Hribar.

 • Naravoslovno-plavalna šola za učence 5. razreda bo predvidoma v Poreču od 19. 6. do 23. 6. 2023 (rezervni termin: 5. 6. – 9. 6. 2023).

Organizator in pedagoški vodja je Mojca Bizjak.

Strokovni vodja je Sanja Štempihar.

Plavalni učitelji so Sanja Štempihar, Domen Hribar, Tadej Jug, Darja Pelko, Klara Volaj/ Tanja Metež Omerzel.

 • Osnovna in nadaljevalna šola smučanja za učence 6. razreda bomo predvidoma izvedli v zimskih mesecih.

Organizator in strokovni vodja je Domen Hribar.

Učitelji smučanja so Domen Hribar, Sanja Štempihar in 2 učitelja smučanja.

 • Planinska šola v naravi za učence 7. razreda bo v CŠOD Kranjska Gora od 3. 5. do 5. 5. 2022.

Organizator in strokovni vodja je Domen Hribar.

Spremljevalci so Domen Hribar, Barbara Trnovec, Maja Šajn, Nastja Mihovec.

 • Naravoslovna šola v naravi za učence 8. razreda bo v CŠOD Burja od 16. do 20. 1. 2023. Organizator in vodja Urška Žagar.

Spremljevalci so Urška Žagar,  Viktorija Hribovšek in Irena Tosetto.                .

 • Strokovna ekskurzija v London, Velika Britanija bo izvedena od 29. 9. 2022 do 2. 10 . 2022.
  Organizator ekskurzije in vodja je Viktorija Hribovšek, v sodelovanju z Agencijo za jezikovna potovanja Twin.
  Spremljevalke so: Sanja Štempihar, Barbara Trnovec in Simona Planinc.
 • Ekskurzija za učence s posebnimi potrebami bo oktobra 2022.

Organizatorici sta Barbara Kokot in Darja Malovrh.

 • Zaključna ekskurzija za učence 9. razreda bo junija 2023.

Program organizira turistična agencija, vodi Simon Purger.

Spremljevalci so Sanja Štempihar, Vesna Muhič, Tjaša Prek.

Obvestilo o zimski šoli v naravi:

Naravoslovno- plavalna šola Poreč

Accessibility