ŠOLE V NARAVI

 • Naravoslovni tabor v naravi za učence 2. razreda bo v CŠOD Lipa od 20. 3. -22. 3. 2024.
  Organizator in pedagoški vodja je Tanja Metež Omerzel.
  Spremljevalci so: Darja Pelko, Lucija Peklaj, Andreja Breznik Falk
 • Plavalna šola v naravi za učence 4. razreda bo v Zrečah od 15. do 19. 4. 2024.

Organizator in strokovni vodja je Sanja Štempihar.

Pedagoški vodja je 

Plavalni učitelji so Sanja Štempihar, Darja Pelko, Tadej Jug, Domen Hribar, Tanja Metež Omerzel.

 • Naravoslovno-plavalna šola za učence 5. razreda bo predvidoma v Poreču od 17. 6. do 21. 6. 2024 (rezervni termin: 10. 6. – 14. 6. 2024).

Organizator in pedagoški vodja je Mojca Bizjak.

Strokovni vodja je Sanja Štempihar.

Plavalni učitelji so : Sanja Štempihar, Domen Hribar, Tadej Jug, Darja Pelko, (Tanja Metež Omerzel).

 • Osnovna in nadaljevalna šola smučanja za učence 6. razreda bomo izvedli na Rogli od 8. 1. do 12. 1. 2024.

Organizator in pedagoški vodja je Domen Hribar.

Učitelji smučanja so Sanja Štempihar, Marjanca Remžgar, Irma Kavčič, Domen Hribar in 2 učitelja smučanja.

 • Športna šola v naravi za učence 7. razreda bo v CŠOD Kranjska Gora od 24. 4. do 26. 4. 2024.

Organizator in pedagoški vodja je Domen Hribar.

Spremljevalci so Domen Hribar in Katja Hočevar Malovrh, Mateja Zgonc Benkovič.

 • Naravoslovna šola v naravi za učence 8. razreda bo v CŠOD Štrk od 25. do 29. 9. 2023. Organizator in vodja je Nastja Mihovec.

Spremljevalci: Nastja Mihovec, Maja Šajn, Barbara Trnovec in Karin Beovič.                .

 • Strokovna ekskurzija v Rim, Italija bo v okviru izbirnega predmeta Verstva in etika izvedena od 30. 8. 2023 do 2. 9. 2023.
  Organizator in vodja ekskurzije je Simon Purger.
  Spremljevalke: Vesna Muhič, Nastja Mihovec in Valerija Petrovec.
 • Ekskurzija za učence s posebnimi potrebami bo aprila 2024.

Organizatorici: Karin Beovič in Darja Malovrh.

 • Zaključna ekskurzija za učence 9. razreda bo 6 in 7. junija 2024.

Program organizira turistična agencija, vodi Simon Purger.

Spremljevalki: Urška Žagar in Tjaša Prek.

 • Vikend tabor za nadarjene učence od 6. do 9. razreda bo v CŠOD Vojsko od 12. 1.  do 14. 1. 2024.

Vodja tabora je Vesna Muhič

Spremljevalke: Mirjam Kogovšek in Katja Hočevar Malovrh

Naravoslovno- plavalna šola Poreč

Accessibility