Poslovni čas in uradne ure

Poslovni čas in uradne ure

Poslovni čas

Zavod  posluje pet dni v tednu, in sicer od ponedeljeka do petka:

  • matična šola v Polhovem Gradcu: 6.00–16.30
  • podružnična šola v Črnem Vrhu: 6.00–15.15
  • podružnična šola v Šentjoštu: 7.00–16.00

Ravnatelj lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve …) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug, z zakonom določen dela prost dan.

Uradne ure

Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure se praviloma določijo v okviru poslovnega časa zavoda. Zavod ima uradne ure vsak dan v tednu v dopoldanskem in v popoldanskem času, v skupnem obsegu najmanj 15 ur, in sicer:

  • v ponedeljek, torek, sredo, četrtek: 7.15–8.15 in 12.30–14.30.
  • v petek: 7.15–8.15 in 11.00–13.00.

Zaposleni (poslovni sekretar, računovodja in knjigovodja), ki imajo uradne ure, imajo malico pred uradnimi urami ali po uradnih urah, toda ne po 14. uri.

Uradne ure ne veljajo za ravnatelja šole in strokovne delavce šole.

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo strokovni delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:

  • skupne in individualne govorilne ure,
  • roditeljske sestanke in
  • druge oblike dela s starši, kar je določeno z Letnim delovnim načrtom šole.

Ravnatelj sprejme obiskovalce po predhodni najavi, brez najave pa le v nujnih primerih.

Accessibility