ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Šolska knjižnica omogoča in spodbuja aktivno pridobivanje splošnega znanja, dopolnjuje in razvija sposobnosti kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja, izražanja čustev in razvijanja idej. Učenci v knjižnici pridobivajo znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko izobraževanje.
V zadnjih letih je knjižnica skoraj v celoti prešla na vzajemni bibliografski sistem COBISS. Učence bomo počasi začeli navajati na iskanje gradiva po sistemu COBISS+, kjer lahko sami preverijo ali naša knjižnica določeno gradivo drži in ali je to gradivo prosto.

Povezava do iskalnika: https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/search

 

Učenci bodo lahko knjižnico individualno obiskovali vsak delovni dan med 7.15 in 15.00. Učenci od 1. do 4. razreda knjižnico organizirano obiskujejo vsak teden oziroma na 14 dni. V sodelovanju z drugimi učnimi predmeti bomo izvajali medpredmetno povezovanje s področja knjižnično-informacijskih znanj.
Poleg biblio-pedagoških dejavnosti knjižnice bo velik poudarek tudi na dvigovanju bralne kulture. Več o tem v razdelku o Bralni pismenosti.

Knjižnico vodi Nika Rožnik .

BRALNA ZNAČKA

Accessibility