Dvig digitalnih kompetenc

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti je namenjen izboljšanju kakovosti izobraževanja. V sklopu projekta bomo spodbujali razvoj inovativnih učnih okolij. S tem bomo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih delavcev, strokovnih delavcev in učencev šole.

V projektu bodo sodelovali vodstveni in strokovni delavci šole in vrtca. S tem projektom želimo izdelati digitalno strategijo šole. Na osnovi strategiji bomo izvedli izobraževanja za strokovne delavce.

Znotraj programa bomo oblikovali raznolike dejavnosti za razvoj digitalne kompetentnosti deležnikov v vzgoji in izobraževanju:

  • različna usposabljanja in izobraževanja za profesionalni razvoj pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev šole,
  • podporno spletno učno okolje za učinkovito rabo digitalnih strategij v šoli, orodja za samopreverjanje digitalnih pedagoških kompetenc in učinkovite rabe tehnologije,
  • vzpostavitev učeče se skupnosti digitalnih znanj znotraj šole ,
  • priročnik za dvig digitalnih kompetenc.

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

Accessibility