Nagovor ravnateljice

Slogan naše šole je Z roko v roki skupaj v vrtec in šolo.

Vizija naše šole je S skupnim sodelovanjem bomo ustvarjali spoštljivo ustvarjalno okolje, v katerem se bomo vsi dobro počutili in uresničevali potencial vsakega posameznika.

Vsi skupaj z učenci in starši vizijo uresničujemo skozi naslednje vrednote:

  • znanje,
  • spoštovanje,
  • odgovornost.

Učenci bodite ustvarjalni, vedoželjni, aktivni, igrivi, kar je vaša pot do uspeha. Znanje je cilj izobraževanja, ki ga dosežemo z vseživljenjskim učenjem in se ne konča, ko zapremo vrata šole. Znanje nam odpira pot od enega do drugega. Z dopuščanjem individualnosti in drugačnosti omogočamo celostni razvoj slehernemu učencu.

Razvijajmo spoštljiv in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, dela, do drugih ljudi, do svoje in drugih kultur ter do narave. Učenci odgovornost in spoštovanje izkazujete s svojo vztrajnostjo, potrpežljivostjo, z vestnim izpolnjevanjem svojih dolžnosti in obveznosti, s spoštljivim odnosom do sošolcev, učiteljev in ostalih delavcev šole ter upoštevanjem skupnih pravil in dogovorov. Starši odgovornost in spoštovanje izkazujete s spodbujanjem otroka in spremljanjem njegovega razvoja in napredka ter s skrbnim sodelovanjem s šolo. Strokovni delavci šole izkazujemo odgovornost in spoštovanje s strokovnim in skrbnim opravljanjem našega poslanstva, s spoštljivim odnosom do učencev, staršev in sodelavcev.

Medsebojno spoštovanje in odgovornost je pogoj za uspeh pri doseganju naših skupnih ciljev, zato se medsebojno poslušamo, smo strpni drug do drugega, priznavamo in sprejemamo drugačnost, se medsebojno spodbujamo in skupaj iščemo rešitve.

»Ne učimo se za šolo, marveč za življenje.«

Seneka

Ilinka Kucler, ravnateljica

Accessibility