ZELENA ŠOLA

Zelena šola OŠ Polhov Gradec skrbi za aktivnosti na področju varstva okolja. Usmerjeni smo v aktivnosti, ki učence in učitelje šole ter zunanje deležnike povezujejo med seboj pri različnih dejavnostih (izdelavi izdelkov za projekte, natečaje, delavnice, čistilne akcije, prireditve itd.), najprej na lokalni ravni in nato širše – regionalno in globalno. Učenci se učijo, kako v času, ko gospodarski razvoj naglo raste, ceniti in spoštovati naravo in njene danosti ter jo ohraniti za naslednje generacije.

V šolskem letu 2023/2024 bomo nadaljevali z aktivnostmi, začetimi v preteklih letih:

  • zbiranje starega papirja,
  • zbiranje plastičnih zamaškov,
  • zbiranje baterij,
  • zbiranje izrabljenih kartuš,
  • čistilne akcije kraja, v sodelovanju z občino in KS Polhov Gradec,
  • urejanje zeliščnega vrta,
  • prireditev ob dnevu Zemlje,
  • delavnice na temo zdrave prehrane,
  • sodelovanje na različnih natečajih in v projektih z ekološkimi vsebinami.

Tudi v šolskem letu 2023/2024 se bomo še naprej aktivno zavzemali za ponovno uporabo materialov, recikliranje, ponovno uporabo papirja, racionalnejše trošenje higienskega papirja, racionalno trošenje električne energije, racionalno trošenje vode, minimalno fotokopiranje ter uporabo lokalnih proizvodov in storitev. Ponovno bomo na predmetni stopnji vzpostavili ločeno zbiranje odpadkov ter se zavzeli za zmanjšanje količine zavržene hrane in zmanjšanje sladkorja v šolski prehrani. Koordinatorici Zelene šole sta Barbara Trnovec in Marjanca Remžgar,

Accessibility