Šolska prehrana

Pestra, mešana, uravnotežena in redna prehrana je pogoj za otrokovo zdravje, pravilen razvoj in uspešno delo v šoli. Učenci si v mladosti pridobivajo prehranjevalne navade, ki jih bodo spremljale vse življenje. Neustrezne prehranjevalne navade – pridobljene v obdobju otroštva in mladostništva – vplivajo na način prehranjevanja tudi v zrelejšem življenjskem obdobju, s tem pa so povezane tudi mnoge bolezni.
Šolska kuhinja pripravlja dopoldansko in popoldansko malico ter kosilo. Priporočljivo je, da vsak učenec v času pouka zaužije vsaj dopoldansko malico. Trudimo se, da je šolska prehrana kakovostna in raznovrstna. Pomembno nam je, da zadovolji fiziološke potrebe otrok, zato si prizadevamo narediti čim bolj pester jedilnik.

Zdravstveni vidik šolske prehrane temelji na naslednjih dokumentih:

 • Smernice prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Simčič in sod., 2010),
 • Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Gabrijelčič-Blenkuš in sod., 2005),
 • Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah (Hlastan Ribič in sod., 2008).

Pri načrtovanju prehrane in pripravi obrokov upoštevamo naslednja načela:

 • načelo strokovnosti in strokovnega usposabljanja,
 • načelo strokovne avtonomnosti,
 • načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja,
 • načelo aktualnosti,
 • načelo celostnega pristopa (zdravstveni, ekonomski, socialni, vzgojni in gastronomsko-kulinarični vidik),
 • načelo ekonomičnosti,
 • načelo evalvacije lastnega dela.

OBROKI

MALICA

1.–4. razred po 1. šolski uri, 5.–9. razred po 2. šolski uri

KOSILO je učencem na voljo: 11.40–13.50.

POPOLDANSKA MALICA je v podaljšanem bivanju: 14.00–14.30.

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO

ZA UČENCE, KI ŠE NISO ODDALI PRIJAVE NA PREHRANO:
OBRAZEC ZA PREHRANO V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Na šolsko prehrano starši prijavijo učenca pred pričetkom šolskega leta s podpisom pogodbe. Vse morebitne spremembe glede obrokov za prihodnji mesec (prijave ali preklic) morajo starši sporočiti v pisni obliki.

Posamezno kosilo lahko učenec naroči dan pred obrokom v tajništvu šole. To kosilo se obračuna na položnici.

ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE

Obveščamo vas, da bo od 01.09.2021 možna odjava in prijava na prehrano izključno samo preko portala eAsistenthttps://www.easistent.com/

Navodila za odjavo/prijavo na prehrano:

Če boste otroka odjavili za več dni v naprej in bo vaš otrok prišel v šolo nekaj dni prej kot ste načrtovali, MORATE otroka za te dni, ponovno PRIJAVITI na prehrano.

V kolikor eAsistent ne bi deloval, za odjavo/prijavo pokličite v knjigovodstvo šole na telefonsko številko: 059 082 665.

(BESEDILO JE V UREJANJU)Naročnik lahko naročilo posameznega obroka ali vse naročene obroke šolske prehrane:

trajno prekliče, in sicer tako, da tajništvu ali knjigovodstvu izvajalca predloži pisni preklic ali na e-pošto: knjigovodstvo@ospg.si pošlje skeniran pisni preklic prijave (obrazec: »Prijava učenca na šolsko prehrano«) in pogodbe z lastnoročnim podpisom in navedbo datuma prenehanja naročila (po datumu podanega preklica), sicer preklic velja od naslednjega dne po podanem pisnem preklicu, če je ta predložen najkasneje do 8.30.

 na matični šoli in POŠ Šentjošt začasno odjavi za naslednji dan oziroma dneve, in sicer tako, da knjigovodstvu izvajalca predloži pisno ali ustno odjavo obroka/-ov (neposredno, preko aplikacije na spletni strani šole, preko telefona št. 059082665, preko faksa št.: 059082651 ali preko e-pošte: knjigovodstvo@ospg.si), in sicer najkasneje en delovni dan prej, do 8.30.

na POŠ Črni Vrh odjavi za naslednji dan oziroma dneve na tel. št.: 013640056, in sicer najkasneje en delovni dan prej, do 8.30.

Prepozno odpovedani obroki ali sploh neodpovedani  obroki se ne odštevajo oziroma ne subvencionirajo (razen v primeru 4. odst. 14. člena ZŠolPre-1A)  in jih moram naročnik plačati sam v polni ceni. Pri odjavi naročnik sporoči tudi predvideno obdobje odsotnosti (datum od __ do__). Če tega z gotovostjo ne vedo, en dan pred prihodom učenca prehrano ponovno prijavijo na enak način, kot so jo odjavili.

KUHARSKO OSEBJE

Uravnoteženo prehrano in okusne obroke v šolski kuhinji pripravljajo:

 • centralna kuhinja v Polhovem Gradcu: Boštjan Breznik, Marjan Vesel, Štefka Skopec, Jožica Malovrh, Valerija Dolenec, Vida Kljajič,
 • centralna kuhinja v Šentjoštu: Darja Burjek,
 • razdelilna kuhinja v Črnem Vrhu: Helena Plestenjak.

Organizatorka šolske prehrane je Nina Urh, ki v sodelovanju s kuharskim osebjem organizira šolsko prehrano.

 NOTRANJI NADZOR

 • HACCP sistem upoštevajo in so zanj odgovorni vsi zaposleni v kuhinji.
 • Nadzor nad ustrezno kvaliteto in količino prehrane izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana.
 • Pobude in predloge daje tudi skupina za šolsko prehrano.

Vsi postopki, povezani s šolsko prehrano, potekajo v skladu s Pravili o šolski prehrani, ki jih je sprejel Svet šole.

UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE PRI ŠOLSKI PREHRANI

Šola bo učencu ob pogoju, da bo iz podatkov CEUVIZ ugotovila, da je bila učencu odobrena subvencija, zagotavljala subvencionirano prehrano v obsegu, ki ga določi pristojni organ v skladu z ZŠolPre-1 in Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

ALERGENI

Skladno z uredbo REGULATION EU 1169/11 – ANNEX II vas seznanjamo, da v naši šolski kuhinji rokujemo tudi z živili, ki so za nekatere uporabnike alergeni, zato smo jih na jedilnikih ustrezno označili.

1 – žita, ki vsebujejo gluten (pšenična, rž, ječmen, oves, pira, kamut) in izdelki iz njih

2 – raki in izdelki

3 – jajca in izdelki

4 – ribe in izdelki

5 – arašidi in izdelki

6 – soja in izdelki – lecitin (v margarini in čokoladi)

7 – mleko in izdelki, ki vsebujejo laktozo

8 – oreščki (mandlji, lešniki, orehi, indijski oreščki, ameriški orehi, brazilski oreščki, pistacija, makadamija) in izdelki

9 – zelena stebelna

10 – gorčica in izdelki

11 – sezam in izdelki

12 – žveplov dioksid in sulfidi

13 – volčji bob in izdelki – NE UPORABLJAMO!

14 – mehkužci in izdelki

Za vse otroke, ki imajo zdravstvene težave z zgoraj omenjenimi živili, pripravljamo dietno prehrano.

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši na podlagi potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika.

Accessibility