DNEVI DEJAVNOSTI

RAZREDNA STOPNJA

1. RAZRED

KULTURNI DNEVI        
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
OBISK KULTURNE PRIREDITVE   D. Pelko vstopnina + prevoz
GAL V GALERIJI november N. Kralj, S. Mihalic vstopnina + prevoz
UMETNOST NA OBISKU februar N. Kralj, S. Mihalic /
KNJIGA april N. Kralj, S. Mihalic /
NARAVOSLOVNI DNEVI        
PRIRODOSLOVNI MUZEJ junij N. Kralj, S. Mihalic 6 € + prevoz
ZDRAVJE  november T. Kosmač /
ČEBELARSKI DOM maj N. Kralj, S. Mihalic /
TEHNIŠKI DNEVI        
IZDELAJ SAM december N. Kralj, S. Mihalic 2€
RECIKLIRAMO april  N. Kralj, S. Mihalic /
VETRNICA junij N. Kralj, S. Mihalic /
ŠPORTNI DNEVI        
MINI OLIMPIJADA 5. oktober   /
DRSANJE januar M. Bizjak 5 €
SPOMLADANSKI POHOD marec N. Kralj, S. Mihalic /
ZLATI SONČEK april N. Kralj, S. Mihalic /
ŠPORTNE IGRE junij N. Kralj, S. Mihalic /

2. RAZRED

KULTURNI DNEVI        
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
GLEDALIŠČE marec Tanja Metež Omerzel, Darja Pelko 2 €
UMETNOST NA OBISKU november Tanja Metež Omerzel, Darja Pelko vstopnina + prevoz
OBISK KULTURNE PRIREDITVE   D. Pelko vstopnina + prevoz
DAN S KNJIGO junij Tanja Metež Omerzel, Darja Pelko 2 €
NARAVOSLOVNI DNEVI        
KRAJEVNA DEDIŠČINA oktober Tanja Metež Omerzel, Darja Pelko 5,50 €
OSEBNA HIGIENA november Teja Kosmač /
NARAVOSLOVNA DELAVNICA (Tabor CŠOD) 21.3.2024 Tanja Metež Omerzel *
TEHNIŠKI DNEVI        
PRAZNUJEMO december Tanja Metež Omerzel, Darja Pelko 2 €
IZDELAJ SAM marec Tanja Metež Omerzel, Darja Pelko /
MLADI RAZISKOVALEC (Tabor CŠOD) 20.3.2024 Tanja Metež Omerzel *
ŠPORTNI DNEVI        
MINI OLIMPIJADA 5. oktober   /
DRSANJE/SMUČANJE januar M. Bizjak 5 €
ZLATI SONČEK april Tanja Metež Omerzel, Darja Pelko /
ŠPORTNE IGRE maj Tanja Metež Omerzel, Darja Pelko /
ZAKLJUČNI IZLET junij Tanja Metež Omerzel, Darja Pelko vstopnina + prevoz

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 80 € in je odvisen od števila prijav.

3. RAZRED

KULTURNI DNEVI        
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
OBISK KULTURNE PRIREDITVE maj D. Pelko vstopnina + prevoz
KAMIŠIBAJ februar J. Ušeničnik, J. Prebil /
KRAJEVNI MUZEJ marec J. Prebil vstopnina
DAN OTROŠKE KNJIGE  april J. Prebil, J. Ušeničnik /
NARAVOSLOVNI DNEVI        
SKRB ZA ZDRAVJE november J. Prebil, J. Ušeničnik /
ŽIVLJENJSKA OKOLJA december J. Prebil, J. Ušeničnik /
MUZEJ DINA oktober J. Ušeničnik vstopnina + prevoz
TEHNIŠKI DNEVI        
OD IDEJE DO IZDELKA december J. Prebil, J. Ušeničnik 2€
TEHNIŠKI IZDELEK marec J. Prebil, J. Ušeničnik 2€
GIBANJE junij J. Prebil, J. Ušeničnik /
ŠPORTNI DNEVI        
JESENSKI POHOD september N. Bagar, T. Jug /
DRSANJE januar M. Bizjak 5 €
IGRE SKOZI ČAS marec J. Ušeničnik /
SPOMLADANSKI POHOD- Planina nad Vrhniko april J. Prebil prevoz

4. RAZRED

KULTURNI DNEVI   
PROGRAM  ČAS    VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
OBISK KULTURNE PRIREDITVE   D. Pelko vstopnina + prevoz
ŠOLSKI MUZEJ oktober N. Bagar, T, Jug vstopnina + prevoz
KAMIŠIBAJ marec N. Bagar, T, Jug /
NARAVOSLOVNI DNEVI   
BLAGAJEVA POT september N. Bagar, T, Jug /
NARAVOSLOVNE DELAVNICE (ŠVN) april V. Petrovec *
OBARVAJMO ŽIVLJENJE november N. Bagar, T, Jug 2 €
TEHNIŠKI DNEVI   
ROBO TEHNIŠKI DAN marec N. Bagar, T, Jug /
NOVOLETNE DELAVNICE december N. Bagar, T, Jug /
OBDELAVA GRADIV (LESENA ŠKATLICA) januar N. Bagar, T, Jug /
ELEKTRIKA (SVETILNIK) februar N. Bagar, T, Jug /
ŠPORTNI DNEVI   
JESENSKI POHOD september N. Bagar, T. Jug /
DRSANJE januar M. Bizjak 5 €
PLEZANJE november N. Bagar, T. Jug prevoz + vstopnina
PLAVANJE (ŠVN) april S. Štempihar *
PLAVANJE (ŠVN) april S. Štempihar *

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 130 € in je odvisen od števila prijav.

5. RAZRED 

KULTURNI DNEVI        
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
OBISK KULTURNE PRIREDITVE april D. Pelko vstopnina + prevoz
KULTURNI PRAZNIK februar M. Bizjak / K. volaj /
KULTURNA DEDIŠČINA – KOLIŠČARJI oktober K. Volaj /
NARAVOSLOVNI DNEVI        
CERKNIŠKO JEZERO april M. Bizjak 4 € + prevoz
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG marec K. Volaj 7 eur
RASTLINSKI SVET PRIMORJA junij M. Bizjak *
TEHNIŠKI DNEVI        
PRAZNIČNE DELAVNICE december M. Bizjak/ K. Volaj 2€
HLADILNA TORBA januar M. Bizjak/ K. Volaj /
PUSTNE MASKE februar M. Bizjak/ K. Volaj /
ZMAJ IN PADALO marec M. Bizjak/ K. Volaj /
ŠPORTNI DNEVI        
POHOD NA SLIVNICO september M. Bizjak prevoz
DRSANJE januar M. Bizjak 5 €
POHOD NA GRMADO april M. Bizjak /
PLAVANJE junij S. Štempihar *
PLAVANJE junij S. Štempihar *

* Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 210 eur in je odvisen od števila prijav.

PREDMETNA STOPNJA

6. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK  
GLEDALIŠKA PREDSTAVA november/december N. Rožnik vstopnina + prevoz  
USTVARJALNE DELAVNICE februar DJ aktiv    
GLASBENA PREDSTAVA 6. 3. 2024, 9.30 CD A. Kovačič Divjak vstopnina + prevoz  
NARAVOSLOVNI DNEVI 
EKSKURZIJA NA GORENJSKO september S. Purger 16 € + prevoz  
RAVNANJE Z ODPADKI april M. Remžgar, B. Trnovec vstopnina + prevoz  
ARBORETUM 23. 11. 2023 B. Trnovec vstopnina + prevoz  
TEHNIŠKI DNEVI 
URBANA KONSTRUKCIJA januar/februar ** N. Mihovec /  
TEHNIŠKE DELAVNICE (ŠVN) januar D. Hribar *  
TEHNIŠKI IZUMI ? N. Mihovec vstopnina + prevoz  
OD IDEJE DO IZDELKA maj/junij 2024 M. Remžgar, N. Mihovec, K. Hočevar Malovrh /  
ŠPORTNI DNEVI 
IGRE Z ŽOGO – MEDRAZREDNA TEKMOVANJA  22. 9. 2023  Štempihar, Hribar /  
SMUČANJE (ŠVN)  januar/februar 2023 Hribar *  
SMUČANJE (ŠVN)  januar/februar 2023 Hribar *  
PLANINSKI POHOD NA GOLICO  september/oktober 2023 Hribar avtobusni prevoz  
ATLETIKA junij 2024 Štempihar, Hribar /  

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi.

7. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
GLEDALIŠKA PREDSTAVA november/december N. Rožnik vstopnina + prevoz
USTVARJALNE DELAVNICE februar DJ aktiv  
KONCERT v CD torek, 7. 11. 2023 A. Kovačič Divjak vstopnina + prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI 
EKSKURZIJA NA DOLENJSKO september U. Žagar 22,3 eur + prevoz
DAN SLOVENSKE HRANE november učitelj GOS /
EKOSISTEMI junij M. Remžgar, T. Prek /
TEHNIŠKI DNEVI 
IZDELAVA ANIMIRANEGA FILMA ? T. Prek 10 €
MATEMATIKA V PRAKSI maj K. Hočevar Malovrh, N. Mihovec vstopnina + prevoz
OD IDEJE DO IZDELKA april/maj K. Hočevar Malovrh, M. Kogovšek /
NARAVOSLOVNE VSEBINE (ŠVN) april 2024 D. Hribar *
ŠPORTNI DNEVI 
IGRE Z ŽOGO – MEDRAZREDNA TEKMOVANJA  22. 9. 2023 Štempihar, Hribar /
ZIMSKI ŠPORTNI DAN  januar/februar 2024 Štempihar, Hribar Avtobusni prevoz + karte
ŠPORTNA ŠOLA V NARAVI KRANJSKA GORA  24. – 26. 4. 2024 Hribar *
ŠPORTNA ŠOLA V NARAVI KRANJSKA GORA  24. – 26. 4. 2024 Hribar *
ATLETIKA junij 2024 Štempihar, Hribar /

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi.

8. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
GLEDALIŠKA PREDSTAVA november/december N. Rožnik vstopnina + prevoz
Ekskurzija v Rim 9. 2023 Simon Purger 300 €
KONCERT v CD sreda, 18. 10. 2023 A. Kovačič Divjak vstopnina + prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI 
EKSKURZIJA V VIPAVSKO DOLINO september B. Trnovec 12 € + prevoz
FIZIKALNA MERJENJA februar M. Kogovšek ?
ČLOVEŠKO TELO marec  M. Remžgar /
TEHNIŠKI DNEVI 
NARAVOSLOVNE DELAVNICE (ŠVN) september N. Mihovec *
NARAVOSLOVNE DELAVNICE (ŠVN) september N. Mihovec *
LJUBLJANSKO BARJE 11. in 12. 4. 2024 B. Trnovec  vstopnine + prevoz
POKLICNA ORIENTACIJA 3. 10. 2023 M. Zgonc Benkovič prevoz
ŠPORTNI DNEVI 
IGRE Z ŽOGO – MEDRAZREDNA TEKMOVANJA  22. 9. 2023  Štempihar, Hribar /
ZIMSKI ŠPORTNI DAN  januar/februar 2024 Štempihar, Hribar Avtobusni prevoz + karte
PLANICA marec 2024 D. Hribar /
ŠPORTNE AKTIVNOSTI (ŠVN)    N. Mihovec *
ATLETIKA junij 2024 Štempihar, Hribar /

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi.

9. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
GLEDALIŠKA PREDSTAVA november/december N. Rožnik vstopnina + prevoz
EKSKURZIJA V RIM 9. 2023 Simon Purger 300 €
KONCERT v CD torek, 9. 1. 2024 A. Kovačič Divjak vstopnina + prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI 
EKSKURZIJA PO KRAŠKEM POVRŠJU september M. Šajn 21 € + prevoz
MIKROBIOLOGIJA IN BIOTEHNOLOGIJA marec M. Remžgar 6 €
FIZIKALNA MERJENJA marec/april M. Kogovšek ?
TEHNIŠKI DNEVI 
MREŽE TELES januar K Hočevar Malovrh, M. Kogovšek, T. Prek /
POKLICNA ORIENTACIJA konec januarja 2024 M. Zgonc Benkovič prevoz
OBDELAVA PODATKOV (ZAKLJUČNA EKSKURZIJA) april T. Prek /
PRIPRAVA NA VALETO 13. junij Simon Purger, Urška Žagar /
ŠPORTNI DNEVI 
IGRE Z ŽOGO – MEDRAZREDNA TEKMOVANJA 22. 9. 2023  Štempihar, Hribar /
ZIMSKI ŠPORTNI DAN  januar/februar 2024 Štempihar, Hribar Avtobusni prevoz + karte
PLANINSKI POHOD NA SNEŽNIK  september/oktober 2023 S. Štempihar Avtobusni prevoz
ATLETIKA junij 2024 Štempihar, Hribar /
PLANINSKI POHOD (ZAKLJUČNI IZLET)  junij  Simon Purger, Urška Žagar  *

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel kot zaključni izlet.

Accessibility