FITPEDAGOGIKA

V šolskem letu 2023/2024 se bomo kot celoten zavod priključili mednarodnemu projektu Fit Slovenija. Fit pedagogika je sodobna strategija poučevanja in kot že ime pove, temelji na učenju v gibanju, gibanju skozi igro in v ospredje postavlja tudi funkcionalno raven znanja. V učne metode vključuje vse vidike posameznikovega razvoja, tako motoričnega, kognitivnega, osebnostnega, socialnega, čustvenega in telesnega.  Strategija učenja v gibanju se prepleta z igro, ki je najučinkovitejša metoda učenja, saj učeče vabi v aktivno raziskovanje lastnih gibalnih zmožnosti. Ko se otroci in mladostniki skozi igro učijo gibati, se hkrati skozi gibanje učijo. Tako rastejo v sposobnejše osebe, iščejo rešitve, se učijo razmišljati in izzivajo svojo ustvarjalnost. Poleg tega se učijo sodelovanja, sprejemanja drugih, komuniciranja, socialnih interakcij. Učenci postanejo tako bolj aktivno udeleženi v pedagoškem procesu ter bolj motivirani za učenje.  Glavna cilja Fit pedagogike sta zdrav, celostni razvoj in doseganje boljših učnih rezultatov otrok in mladostnikov. Projekt vodi Barbara Konda, univ. dipl. fiziolog, direktorica mednarodnega projekta FIT Slovenija.

V tem šolskem letu se bomo izobraževali v FIT modulu I – Kako motivirati za učenje, s FIT didaktičnimi delavnicami pa bomo spoznali uporabo FIT pedagogike v rednem pedagoškem procesu za vsa učna področja in področja razvoja.

Koordinatorica projekta je Barbara Kokot, multiplikatorici za šolo sta Jana Prebil in Maja Šajn.

Accessibility