IZBIRNI PREDMETI

Opis izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/25

Neobvezni izbirni predmeti
(4., 5. in 6. razred)

Obvezni izbirni predmeti
(7., 8. in 9. razred)

Neobvezni izbirni predmeti
(7., 8. in 9. razred)

Accessibility