BRALNA PISMENOST

»Bralna pismenost pomeni razumevanje napisanih besedil, njihova uporaba in razmišljanje o njih, z namenom doseganja lastnih ciljev, nadaljnjega razvijanja lastnega znanja in potencialov ter sodelovanja v družbi.« (OECD)

Že nekaj časa opažamo, da se nivo branja in bralno razumevanje znižujeta, zelo hud udarec pa mu je zadal pouk na daljavo. Otroci so veliko časa prebili pred ekrani in v branju navodil za pouk, s tem pa se je pri večini njihova želja po dodatnem branju kar izgubila.

Naše prednostne naloge bodo predvsem ponovno vzbuditi željo po branju, hkrati pa seveda dvigniti nivo branja z razumevanjem, spodbujati h kritičnemu razmisleku ob besedilih, uporaba ustreznih bralnih strategij ter motiviranje za branje leposlovja in drugih vrst branja.

Projekti v zvezi z branjem:

 • odprtje sezone bralne značke in knjižna obdaritev prvošolcev,
 • Beremo skupaj – nacionalni mesec skupnega branja 2022 (sep.–okt. 2023),
 • mednarodni mesec šolskih knjižnic (oktober 2023),
 • Naša mala knjižnica (mednarodni projekt za učence od 1. do 5. razreda) – Simona Mihalic,
 • bralni maraton – celodnevno branje na celi šoli (september 2023),
 • Rastem s knjigo 2023/24 – nacionalni projekt: obisk sedmošolcev knjižnice Prežihov Voranc v Ljubljani (april 2024),
 • slovenska bralna značka/angleška bralna značka/nemška bralna značka,
 • slovesni zaključek BZ z obiskom ustvarjalca (maj 2024),
 • Mi pa beremo (razredna tekmovanja v branju na predmetni stopnji),
 • branje na hodniku (razredna stopnja in podaljšano bivanje),
 • mesec knjige in svetovni dan mladinske književnosti (april 2024),
 • moja najljubša knjiga (otroški izbor najljubših knjig),
 • predstavitve novih knjig, uganke, kvizi,
 • razstave v knjižnici,
 • ureditev bralnih kotičkov znotraj razredov,
 • izmenjevalnica knjig in stripov,
 • sodelovanje z vrtcem – obiski otrok in branje,
 • Bralni nahrbtnik – otroci 1. VIO bodo domov prinašali bralni nahrbtnik, ki ga bodo prebirali skupaj s svojimi starši in sodelovali v pravljičnih uricah,
 • tekmovanje za Cankarjevo priznanje – učenci od 1. do 9. razreda,
 • pisanje člankov in urejanje šolskega glasila Brihtne glav’ce in sodelovanje pri lokalnem časopisu Naš časopis,
 • sodelovanje na literarnih natečajih.
Accessibility