ORGANIZACIJA

ORGANIZACIJA

Učitelji:

OPB 1 Janja Gornik
OPB 2 Sonja Alič
OPB 3 Daša Černelč
OPB 4 Irena Tosetto (Polona Dolžan)
OPB 5 Urška Kadunc
OPB 6 Barbara Trnovec

Jana Beltran

ČAS:

URA DEJAVNOST
11.05–11.55 SPROSTITVENE DEJAVNOSTI
11.55–12.45 KOSILO
12.45–13.35 USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA/INTERESNE DEJAVNOSTI
13.35–14.25 SAMOSTOJNO UČENJE
14.25–15.15 USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
15.15–16.05 SPROSTITVENE DEJAVNOSTI
16.05– 16.30 SPROSTITVENE DEJAVNOSTI
Accessibility