ŠOLSKA SHEMA

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen ukrepa je povečati uživanje sadja in zelenjave ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne teže pri otrocih. Debelost povzroči tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa, sladkorne bolezni tipa 2, srčno-žilnih bolezni, raka, osteoporoze itd. Evropska komisija je ugotovila, da je ŠS eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega zdravstvenega stanja pri otrocih. V ta namen je EU državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem. Pri tem je velik poudarek na pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

Zainteresirana osnovna šola se za vsako šolsko leto prijavi v shemo, kjer ji Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja dodeli oz. odobri predvideno višino pomoči za tekoče šolsko leto. Pomoč je predvidena za učence od 1. do 9. razreda, ki so vpisani v šolskem letu 2023/24. Na šoli načrtujemo razdelitev sadja in zelenjave v skladu s koledarjem razdeljevanja v času od novembra 2023 do junija 2024. S šolskim letom 2020/21 smo se vključili v projekt Sheme šolskega mleka, s katerim bomo nadaljevali tudi šolskem letu 2023/2024. Tedensko poteka razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov.

Za uspešno izvajanje ŠS so ključne izobraževalne in promocijske aktivnosti šole. Šola v izvedbo ŠS  vključi učence, starše in delavce šole ter lokalne strokovnjake na področju kmetijstva in zdravja. Šola ob začetku (pred ukrepom razdeljevanja sadja) in ob koncu šolskega leta naredi posnetek stanja – vprašalnik za učence o uživanju sadja in zelenjave.

Koordinatorica projekta je  Nina Urh, organizatorka šolske prehrane.

Accessibility