O prehrani

Pestra, mešana, uravnotežena in redna prehrana je pogoj za otrokovo zdravje, pravilen razvoj in uspešno delo v šoli. Učenci si v mladosti pridobivajo prehranjevalne navade, ki jih bodo spremljale vse življenje. Neustrezne prehranjevalne navade – pridobljene v obdobju otroštva in mladostništva – vplivajo na način prehranjevanja tudi v zrelejšem življenjskem obdobju, s tem pa so povezane tudi mnoge bolezni.
Šolska kuhinja pripravlja dopoldansko in popoldansko malico ter kosilo. Priporočljivo je, da vsak učenec v času pouka zaužije vsaj dopoldansko malico. Trudimo se, da je šolska prehrana kakovostna in raznovrstna. Pomembno nam je, da zadovolji fiziološke potrebe otrok, zato si prizadevamo narediti čim bolj pester jedilnik.

Zdravstveni vidik šolske prehrane temelji na naslednjih dokumentih:

 • Smernice prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Simčič in sod., 2010),
 • Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Gabrijelčič-Blenkuš in sod., 2005),
 • Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah (Hlastan Ribič in sod., 2008).

Pri načrtovanju prehrane in pripravi obrokov upoštevamo naslednja načela:

 • načelo strokovnosti in strokovnega usposabljanja,
 • načelo strokovne avtonomnosti,
 • načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja,
 • načelo aktualnosti,
 • načelo celostnega pristopa (zdravstveni, ekonomski, socialni, vzgojni in gastronomsko-kulinarični vidik),
 • načelo ekonomičnosti,
 • načelo evalvacije lastnega dela.

OBROKI

MALICA

1.–4. razred po 1. šolski uri, 5.–9. razred po 2. šolski uri

KOSILO je učencem na voljo: 11.40–13.35.

POPOLDANSKA MALICA je v podaljšanem bivanju: 14.00–14.30.

KUHARSKO OSEBJE

Uravnoteženo prehrano in okusne obroke v šolski kuhinji pripravljajo:

glavni kuhar:Borut Centa

kuharica: Aleksandra Feher Vrhovec

pomočnice: Jožica Malovrh, Štefka Skopec, Vida Klajič, Alojzija Ravnohrib

Podružnica Šentjošt: Darja Burjek

Podružnica ČV: Helena Plestenjak

Organizatorka šolske prehrane je Nina Urh, ki v sodelovanju s kuharskim osebjem organizira šolsko prehrano.

 NOTRANJI NADZOR

 • HACCP sistem upoštevajo in so zanj odgovorni vsi zaposleni v kuhinji.
 • Nadzor nad ustrezno kvaliteto in količino prehrane izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana.
 • Pobude in predloge daje tudi skupina za šolsko prehrano.

Vsi postopki, povezani s šolsko prehrano, potekajo v skladu s Pravili o šolski prehrani, ki jih je sprejel Svet šole.

UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE PRI ŠOLSKI PREHRANI

Šola bo učencu ob pogoju, da bo iz podatkov CEUVIZ ugotovila, da je bila učencu odobrena subvencija, zagotavljala subvencionirano prehrano v obsegu, ki ga določi pristojni organ v skladu z ZŠolPre-1 in Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

ALERGENI

Skladno z uredbo REGULATION EU 1169/11 – ANNEX II vas seznanjamo, da v naši šolski kuhinji rokujemo tudi z živili, ki so za nekatere uporabnike alergeni, zato smo jih na jedilnikih ustrezno označili.

1 – žita, ki vsebujejo gluten (pšenična, rž, ječmen, oves, pira, kamut) in izdelki iz njih

2 – raki in izdelki

3 – jajca in izdelki

4 – ribe in izdelki

5 – arašidi in izdelki

6 – soja in izdelki – lecitin (v margarini in čokoladi)

7 – mleko in izdelki, ki vsebujejo laktozo

8 – oreščki (mandlji, lešniki, orehi, indijski oreščki, ameriški orehi, brazilski oreščki, pistacija, makadamija) in izdelki

9 – zelena stebelna

10 – gorčica in izdelki

11 – sezam in izdelki

12 – žveplov dioksid in sulfidi

13 – volčji bob in izdelki – NE UPORABLJAMO!

14 – mehkužci in izdelki

Za vse otroke, ki imajo zdravstvene težave z zgoraj omenjenimi živili, pripravljamo dietno prehrano.

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši na podlagi potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika.

Accessibility