SIMBIOZA GIBA

Mreža Simbioza šole združuje šole, ki želijo svoje učence vzgojiti v duhu medgeneracijske solidarnosti, vzajemnega spoštovanja, prenosa znanja med generacijami in predvsem nesebične pomoči sočloveku. To so šole, ki se zavedajo pomembnosti vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja z lokalnim okoljem. 

V šolskem letu 2023/2024 načrtujemo, da bomo v mesecu maju ponovno izvedli Simbiozo giba. To bo mesec, ki bo zaznamovan z gibanjem in športom, ko bomo vrata telovadnice odprli staršem in starim staršem, sorodnikom, prijateljem ter znancem in bomo povezali vse generacije. V okviru ur športa bomo ponudili gibalne aktivnosti za vse, ki bi želeli preizkusiti nekaj novega s sloganom »GIBANJE JE ŽIVLJENJE IN ŽIVLJENJE JE GIBANJE.«

Koordinatorica Simbioze giba je Nina Bagar.

Accessibility