PROMETNA VARNOST

PROMETNA VARNOST

S Prometno-varnostnim načrtom ob začetku šolskega leta seznanimo oz. opomnimo vse učence in njihove starše. Učitelji 1. in 2. razredov bodo učence posebej opozorili na nevarne točke, dele poti z njimi prehodili in jim razložili, zakaj so varne oz. nevarne. Učitelji učence opozorijo na ustrezno vedenje v določeni nevarni situaciji. S Prometno-varnostnim načrtom šola seznani tudi starše preko šolske spletne strani, da lahko sami dodatno usposobijo otroke za varno vedenje na poti v šolo. Še zlasti opozorijo starše prvošolcev in drugošolcev, naj s svojimi otroki večkrat prehodijo varno pot od doma do šole še pred začetkom šolskega leta. Prometno-varnostni načrt bomo tudi izobesili na vidno mesto v avli šole.

Za prometno varnost otrok bomo na matični šoli poskrbeli že v začetku šolskega leta v sodelovanju s PGD Polhov Gradec, Šentjošt in Črni Vrh ter Društvom upokojencev Polhov Gradec, ki prve tri dni skrbijo za varnost naših učencev na poti v šolo in iz šole. Prometno vzgojo, ki je predpisana z učnimi načrti za posamezne razrede in oddelek podaljšanega bivanja, bomo izvajali dosledno in kvalitetno. V začetku šolskega leta bodo oddelki OPB na to temo povabili v šolo policista na pogovor z učenci.

Sodelovali bomo na različnih akcijah v zvezi z varnostjo v cestnem prometu.

Izpeljali bomo kolesarski tečaj za učence 5. razreda. Kolesarski tečaj se zaključi s kolesarskim izpitom.  Za učence 5. razreda bo tečaj potekal februarja, marca, maja in junija 2024.

Učence bomo stalno seznanjali z vsebinami prometne varnosti in gibanja v prometu v času rednih ur pouka. Sodelovali bomo s Policijsko postajo Ljubljana Vič ter s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Za učence predmetne stopnje bomo organizirali pregled koles in odpravo pomanjkljivosti (jeseni in spomladi).

Skrbnik prometno-varnostnega načrta in vodja kolesarskega tečaja je Tadej Jug.

Accessibility