Dnevi dejavnosti

1. RAZRED

KULTURNI DNEVI      
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
GLEDALIŠKI DAN februar J. Furlan, T. Jerina Blagojević /
OGLED KULTURNE PRIREDITVE april D. Pelko Vstopnina + prevoz
MATERINSKI DAN marec  J. Furlan, T. Jerina Blagojević /
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE april J. Buh prevoz, vstopnina
NARAVOSLOVNI DNEVI      
ZDRAVE NAVADE/POSKRBI ZA SVOJE ZOBE IN OSTANI ZDRAV oktober T. Kosmač /
DINA PIVKA oktober T. Jerina Blagojević  Vstopnina, prevoz
NARAVOSLOVNA DELAVNICA junij J. Furlan /
TEHNIŠKI DNEVI      
DAN VARNOSTI + EVAKUACIJA oktober  T. Jerina Blagojević /
OD IDEJE DO IZDELKA marec J. Furlan 1 €
VESELO V NOVO LETO december J. Furlan 3 €
ŠPORTNI DNEVI      
SREČANJE PODRUŽNIČNIH ŠOL september T. Jerina Blagojević prevoz
SMUČANJE IN SANKANJE januar  J. Furlan smučarska vozovnica
PLEZALNI CENTER VERD november J. Furlan vstopnina, prevoz
MINI OLIMPIJADA oktober J. Furlan /
POHOD junij T. Jerina Blagojević prevoz

2. RAZRED

 KULTURNI DNEVI      
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
GLEDALIŠKI DAN februar J. Furlan, T. Jerina Blagojević /
OGLED KULTURNE PRIREDITVE april D. Pelko Vstopnina, prevoz
MATERINSKI DAN marec J. Furlan, T. Jerina Blagojević /
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE april J. Buh Vstopnina, prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI      
ZDRAVE NAVADE/POSKRBI ZA SVOJE ZOBE IN OSTANI ZDRAV oktober T. Kosmač /
DINA PIVKA oktober T. Jerina Blagojević  Vstopnina, prevoz
NARAVOSLOVNA DELAVNICA (Tabor CŠOD) april T. Metež Omerzel *
TEHNIŠKI DNEVI      
DAN VARNOSTI + EVAKUACIJA oktober  T. Jerina Blagojević /
VESELO V NOVO LETO junij J. Furlan 3 €
OD IDEJE DO IZDELKA (Tabor CŠOD) april J. Furlan 1 €
ŠPORTNI DNEVI      
SREČANJE PODRUŽNIČNIH ŠOL september T. Jerina Blagojević prevoz
SMUČANJE IN SANKANJE januar  J. Furlan smučarska vozovnica
MINI OLIMPIJADA oktober J. Furlan /
PLEZALNI CENTER VERD november J. Furlan vstopnina, prevoz
POHOD junij T. Jerina Blagojević prevoz

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru tabora. Okvirni strošek tabora na učenca je 80 €  in je odvisen od števila prijav.

3. RAZRED

KULTURNI DNEVI    
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
GLEDALIŠKI DAN februar J. Furlan, T. Jerina Blagojević /
MATERINSKI DAN marec J. Furlan, T. Jerina Blagojević /
OGLED KULTURNE PRIREDITVE maj D. Pelko Vstopnina + prevoz
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE maj J. Buh  prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI    
ZDRAVE NAVADE/POSKRBI ZA SVOJE ZOBE IN OSTANI ZDRAV november T. Kosmač /
DINA PIVKA oktober T. Jerina Blagojević  Vstopnina, prevoz
TRAVNIK junij T. Jerina Blagojević /
TEHNIŠKI DNEVI    
DAN VARNOSTI + EVAKUACIJA oktober  T. Jerina Blagojević /
VESELO V NOVO LETO december T. Jerina Blagojević 3 €
OD IDEJE DO IZDELKA marec T. Jerina Blagojević 1 €
ŠPORTNI DNEVI    
SREČANJE PODRUŽNIC september T. Jerina Blagojević prevoz
SMUČANJE IN SANKANJE januar  J. Furlan smučarska vozovnica
MINI OLIMPIJADA oktober T. Jerina Blagojević /
POHOD junij T. Jerina Blagojević prevoz
PLEZALNI CENTER VERD november J. Furlan vstopnina, prevoz

4. RAZRED

KULTURNI DNEVI    
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
GLEDALIŠKI DAN februar J. Furlan, T. Jerina Blagojević /
MATERINSKI DAN marec J. Furlan, T. Jerina Blagojević /
OGLED KULTURNE PRIREDITVE maj D. Pelko vstopnina + prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI    
PREPREČIMO POŠKODBE november T. Kosmač /
DINA PIVKA oktober T. Jerina Blagojević  Vstopnina, prevoz
NARAVOSLOVNE DELAVNICE (ŠVN Zreče) april V. Petrovec *
TEHNIŠKI DNEVI    
DAN VARNOSTI + EVAKUACIJA oktober T. Jerina Blagojević /
GIBANJE (VERD) november J. Furlan vstopnina, prevoz
VESELO V NOVO LETO december T. Jerina Blagojević 3 €
MINI OLIMPIJADA oktober T. Jerina Blagojević /
ŠPORTNI DNEVI    
SREČANJE PODRUŽNIC september T. Jerina Blagojević prevoz
SMUČANJE IN SANKANJE januar J. Furlan smučarska vozovnica
PLAVANJE (ŠVN Zreče) april S. Štempihar *
PLAVANJE (ŠVN Zreče) april S. Štempihar *
POHOD junij T. Jerina Blagojević prevoz

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 120 € in je odvisen od števila prijav.

5. RAZRED 

KULTURNI DNEVI      
PROGRAM   ČAS   VODJA   PREDVIDEN STROŠEK 
GLEDALIŠKI DAN februar J. Furlan, T. Jerina Blagojević /
MATERINSKI DAN marec J. Furlan, T. Jerina Blagojević /
OGLED KULTURNE PRIREDITVE maj D. Pelko vstopnina + prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI      
ZDRAVE NAVADE IN RAZVADE november T. Kosmač /
DINA PIVKA oktober T. Jerina Blagojević  Vstopnina, prevoz
RASTLINSKI SVET PRIMORJA junij M. Bizjak *
TEHNIŠKI DNEVI      
DAN VARNOSTI + EVAKUACIJA oktober J. Furlan /
VESELO V NOVO LETO december T. Jerina Blagojević 3 €
GIBANJE (VERD) november J. Furlan vstopnina, prevoz
MINI OLIMPIJADA oktober T. Jerina Blagojević /
 ŠPORTNI DNEVI      
SREČANJE PODRUŽNIC september J. Furlan  prevoz
SMUČANJE IN SANKANJE januar  J. Furlan smučarska vozovnica
POHOD junij T. Jerina Blagojević prevoz
PLAVANJE (ŠVN Poreč) junij S. Štempihar *
PLAVANJE (ŠVN Poreč) junij S. Štempihar *

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 180 €  in je odvisen od števila prijav.

Accessibility