Kolesarski izpit

V 10. starostnem letu učenec praviloma že zna predvidevati potek dogajanj, znanje povezovati s prakso ter ocenjevati pojave, kot so hitrost, oddaljenost, reakcijski čas, zavorna pot, osvetljenost, vidnost, tehnična urejenost in posledice ravnanja v prometu. To so lastnosti, pomembne za samostojno, varno vključevanje otroka s kolesom v promet. V tem starostnem  obdobju naj bi večina učencev, po uspešnem preizkusu znanja in praktičnih sposobnosti (kolesarski izpit), pridobila izkaznico za samostojno vožnjo s kolesom v javnem prometu.

Skupna naloga šole in staršev oziroma skrbnikov je, da v okviru zakonskega določila presodijo, kdaj je učenec telesno in umsko sposoben za samostojno vožnjo s kolesom v cestnem prometu. Starši oziroma skrbniki učenca soglasje potrdijo s podpisom na kolesarski izkaznici. Učenec postopno spoznava promet v šolskem okolju in pravila, ki urejajo odnose med udeleženci v prometu. Program usposabljanja za vožnjo kolesa obsega teoretično in praktično usposabljanje. Po uspešno opravljenem teoretičnem delu izpita in spretnostni vožnji s kolesom na poligonu, lahko učenec nadaljuje praktični del usposabljanja – praktična vožnja v prometu.

Zaključek usposabljanja je samostojna vožnja v prometu. Učitelji ali zunanji sodelavci na kontrolnih točkah ocenjujejo ustreznost kolesarjenja posameznikov in pišejo zapisnik. Koordinator prometne vzgoje s pomočjo zapisnikov preveri, kako so učenci opravili vožnjo.

VSTOP

Spletna učilnica kolesar – VSTOP

Navodila učencem za vstop v aplikacijo (izberite OŠ Polhov Gradec)

simulacija_testiranje_kolesarjev

Accessibility