SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, kamor sta vključena po dva predstavnika vsakega oddelka od 2. do 9. razreda. Člani skupnosti učencev šole na začetku leta izvolijo tri predstavnike, ki tvorijo predstavnike šolskega parlamenta. Ti sodelujejo na območnem, regijskem in nacionalnem srečanju otroških parlamentov v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije. Otroški parlament je zasnovan kot program vzgoje za aktivno državljanstvo in demokracijo in se v svojem jedru izvaja kot oblika demokratičnega dialoga.

V prihajajočem šolskem letu 2023/2024 bodo Otroški parlamenti potekali že 34. leto zapored. Nadaljujemo z obravnavo teme »Duševno zdravje otrok in mladostnikov.«

Sicer pa bomo v šolskem letu 2023/2024 v okviru Skupnosti učencev Osnovne šole Polhov Gradec dejavnosti namenili:

  • reševanju aktualne šolske problematike in iskanju možnosti za izboljšavo
  • pripravi predstavnikov za sodelovanje na Območnem, Regijskem in Nacionalnem Otroškem parlamentu
  • preverjanju vzgojnih dokumentov šole
  • izvedbi dobrodelnih akcij (Pokloni zvezek, zbiranje zamaškov)
  • izboru Naj učenca/učenke v več kategorijah

Mentorica je Darja Malovrh.

Accessibility