SLUŽNOSTNE AKCIJE

Kot celoletni projekt bodo potekale tudi razne služnostne akcije, v katerih sodelujejo učenci, dela pa so primerna njihovi starosti in sposobnostim:

  • dežurstvo učencev,
  • pomoč v šolski kuhinji (odnašanje smeti, pometanje jedilnice, brisanje miz v jedilnici),
  • skrb za urejanje šolskih prostorov, hodnikov in okolice šole,
  • občasna pomoč hišniku,
  • izdelava voščilnic za Rdeči križ Slovenije, upokojence itd.
Accessibility