RAZREDI

RAZREDI

1.d in 2.d Jana Furlan
Nika Potočnik (2. učiteljica v razredu)
3.d, 4.d in 5.d Tanja Jerina Blagojević
Nika Potočnik ( SPO-3.r, NIT – 4. in 5. r, DRU- 4.r)
OPBMaja Justin
Nika Potočnik
Accessibility