KOKOŠ

Sodelovanje šole s starši preko KoKOŠi (Komunikacija za kakovostno osnovno šolo) bo potekalo tudi v šolskem letu 2023/2024. Cilji srečevanj in aktivnosti so: izboljšati medsebojno komunikacijo, skupno sodelovanje v prizadevanju za boljši uspeh učencev, spodbujanje ustvarjalnosti pri vseh deležnikih, izvajanje dejavnosti, ki bodo pripomogle k boljšemu vzdušju na šoli in povezanosti med učenci, učitelji in starši, spodbujanje radovednosti in motivacije učencev.

Vodja KoKOŠI je Marko Jankovec, koordinacijo med starši in učitelji vodi Simon Purger.

Program delovne skupine Komunikacija za kakovostno osnovno šolo za šol. l. 2023/24

 • Projekt: Odgovorno delam domače naloge.
  • Koordinatorka projekta je Nastja Mihovec.
  • Izvaja se pri predmetu matematika na predmetni stopnji od 6. do 9. razreda z začetnim mesecem oktobrom.
  • Tedensko se vnašajo številke v spletne obrazce v smislu, kolikšen delež učencev je imelo domače naloge.
  • Vsak teden v ponedeljek se obesi nov graf na oglasno desko, graf je objavljen tudi na spletnih straneh OŠPG. Učitelji razredniki in/ali učitelji matematike se o rezultatih pogovorijo z učenci o vzrokih za dober/slab rezultat in načinih, kako ga izboljšati. S tem učence ves čas spominjajo na projekt in se o njem pogovarjajo.
  • Za zmagovalce se na koncu leta pripravi nagrada in sicer:
   • 1. mesto: pica za cel razred,
   • 2. mesto: sladoled za cel razred,
   • 3. mesto: bomboni za cel razred.
 • Leto ZNANJA. Mapa znanja bi bila elektronska v obliki spletnega foruma.
  • Gradnik v moodlu, odprt za vse. Koordinira Tjaša Prek.
  • Razredniki se pri razredni uri pogovarjajo o temi SOLIDARNOSTI, vsak teden določijo enega učenca, da napiše misel/zgodbo/izkušnjo o SOLIDARNOSTI na spletni forum. Lahko jo seveda oblikuje v pogovoru in sodelovanju s starši, naslednji teden se o tem pogovorijo.
  • Glasuje se za najboljše/najbolj izvirne/ganljive/navdihujoče misli, ki gredo v Brihtne glavce.
 • Razrednikom 8. in 9. razredov pomagamo organizirati predstavitve zanimivih poklicev ljudi/staršev iz kraja. Kokoš pomaga poiskati ljudi, ki bi bili pripravljeni izvesti predstavitev in pomaga pri določanju terminov. Koordinira svetovalna delavka v sodelovanju z razredniki 8. in 9. razreda.
 • Sodelovanje na projektu MEPI z iskanjem kontaktov oz. povezovanje z ljudmi z ustreznim znanjem, organizacija delavnic. Koordinirajo mentorji MEPI po potrebi.
 • Podpora pri izvajanju obveznih izbirnih predmetov: Elektronika z robotiko in Robotika v tehniki. Koordinira in izvaja Nastja Mihovec s podporo podjetja Metrel.
 • V povezavi s podjetjem Schwarzmann organiziramo delavnice programiranja za otroke 3 triade in delavnice za otroke prve in druge triade na področju STEAM. Koordinira Tjaša Prek skupaj s podjetjem Schwarzmann in Dragom Bokalom.
 • Organizacija delavnic za otroke glede na ponudbo v kraju, zmožnosti in želje otrok.
 • Izboljšava komunikacije med Kokošjo in šolo. Obveščanje o delovanju in povabilo za nove člane, ki so pripravljeni nuditi pomoč pri organizaciji delavnic.
 • V okviru projekta učilnice na prostem v sodelovanju s šolo, starši, lokalnimi podjetniki in občino pripravljamo materiale in izvedbo Blagajeve učne poti, kjer bodo za obiskovalce na voljo fizikalno/tehnični eksperimenti na prostem.
  • Učitelje skrbnike pozovemo, da med učenci poiščejo nadobudne mlade, ki bodo pomagali pri zbiranju gradiva za posamezen eksperiment
Mirjam Kogovšek Sončna ura
Katja Hočevar Malovrh Camera obscura
Nastja Mihovec Cevni telefon
Simon Purger Trebuchet
Marjanca Remžgar Newtonova zibelka
Tjaša Prek Sončna fontana
Alenka Kovačič Divjak Kamenčkovi zvončki
Nina Bagar Sončni sistem
Še nimamo učitelja Tlačna fontana
 • S pomočjo obrtnikov izdelamo manjkajoče eksperimente
  • Z občino in javnim zavodom Polhograjska graščina izvedemo tehnično in oblikovno skladno celostno podobo projekta z napisi in spletno stranjo.

Program je pripravil Marko Jankovec.

Accessibility