Odjava/prijava na prehrano

Navodila za odjavo prehrane

Odjava in prijava na prehrano je možna izključno samo preko portala eAsistenthttps://www.easistent.com/

Navodila za odjavo/prijavo na prehrano:

Če boste otroka odjavili za več dni v naprej in bo vaš otrok prišel v šolo nekaj dni prej kot ste načrtovali, MORATE otroka za te dni, ponovno PRIJAVITI na prehrano.

V kolikor eAsistent ne bi deloval, za odjavo/prijavo pokličite v knjigovodstvo šole na telefonsko številko: 059 082 665 oziroma pošljite e-pošto na naslov: knjigovodstvo@ospg.si

Če želite otroka trajno odjaviti od obroka ali pa bi želeli otroka trajno prijaviti na obrok, izpolnite obrazec:

Izpolnjen ter podpisan obrazec skenirajte / fotografirajte in nam ga pošljite na e-pošto: knjigovodstvo@ospg.si
Datum odjave/prijave bomo upoštevali, v kolikor obrazec prejmemo do 7:30 ure istega dne, katerega ste navedli na obrazcu. Če ga prejmemo kasneje, prijava oz. odjava velja od naslednjega delovnega dne dalje.
Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.Preklic/odjava vseh/posameznega obroka (6. člen Pogodbe o zagotavljanju šolske prehrane)


Naročnik lahko naročilo posameznega obroka ali vse naročene obroke šolske prehrane:
– trajno prekličem, in sicer tako, da knjigovodstvu izvajalca predložim ali pošljem na e-pošto: knjigovodstvo@ospg.si  skeniran/ fotografiran dopis – pisni preklic ali Obrazec za prijavo oz. odjavo od obroka (objavljen na spletni strani šole). Dopis mora vsebovati ime in priimek učenca, razred in kateri obrok se odpoveduje. Na dopisu mora obvezno biti naveden datum prenehanja naročila (po datumu podanega preklica) in  lastnoročni podpis. Če je preklic predložen najkasneje do 7:30 ure, velja od istega dne, sicer pa drugi dan po predloženem preklicu.
– začasno odjavim za isti dan oziroma naslednji dan / dneve izključno preko portala eAsistent https://easistent.com/. V kolikor portal eAsistent ne bi deloval, se za odjavo/prijavo obroka pokliče v knjigovodstvo izvajalca na telefonsko št. 059082665 oziroma se odjavo/prijavo javi na email: knjigovodstvo@ospg.si . Pri odjavi naročnik odjavi obroke za predvideno obdobje odsotnosti (datum od __ do__). Če naročnik z gotovostjo ne ve koliko bo trajala odsotnost, na dan ponovnega prihoda v šolo do 7:30 ure učenca na prehrano ponovno prijavi na enak način, kot ga je odjavil.
Za pravočasno odjavo obroka se šteje, če je učenec od prehrane odjavljen najkasneje do 7:30 ure za tekoči dan.
Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odpovedani  obroki se ne odštevajo oziroma ne subvencionirajo (razen v primeru 4. odst. 14. člena ZŠolPre-1A)  in jih moram naročnik plačati sam v polni ceni.

Accessibility