POSTANI DONAVSKI UMETNIK

POSTANI DONAVSKI UMETNIK

Brina Tuulikki Brulc Sterle in Lara Jankovec, iz 7.a razreda sta na natečaju Postani donavski umetnik osvojili 3. mesto!

Brina in Lara sta Izdelali okvir za fotografijo ter nakit. Želeli sta izraziti pogled na prihodnost skozi vprašanje o dveh možnostih – z ali proti naravi? Zato sta okvir in nakit izdelana na eni strani iz naravnih in na drugi strani iz umetnih materialov/odpadkov, ki sta jih našli ob reki.

Natečaja, ki povezuje tisoče otrok v Podonavju, tako da spodbuja mladino, da si pobliže ogleda svojo lokalno reko in razmisli, kako pomembno je naše naravno okolje, smo se udeležili s predmetom okoljska vzgoja. Natečaj skupaj organizirata Globalno partnerstvo za vode Srednje in Vzhodne Evrope (GWP CEE) in Mednarodna komisija za varstvo reke Donave (ICPDR).

Lari in Brini iskreno čestitamo!

Barbara Trnovec, mentorica

Accessibility