ZLATI SONČEK IN KRPAN

Športni program Zlati sonček bo tudi v šolskem letu 2022/2023 namenjen učencem 1., 2., in 3. razreda. V športni program Krpan bodo vključeni učenci 4., 5. in 6. razreda. Programe izvajata učitelja ŠPO in vse razredne učiteljice na razredni stopnji matične šole in podružnic.

Koordinator programov je Domen Hribar.