ZLATI SONČEK IN KRPAN

Športni program Zlati sonček bo tudi v šolskem letu 2019/20 namenjen učencem 1., 2., in 3. razreda.
V športni program Krpan bodo vključeni učenci 4. in 5. razreda.
Programe izvajajo učitelji športne vzgoje in vsi razredni učitelji na razredni stopnji matične šole in podružnic.
Koordinator je Marjan Juvan.