ZELENA ŠOLA

Zelena šola OŠ Polhov Gradec skrbi za aktivnosti na področju varstva okolja. Ekološke vsebine učence in učitelje šole ter zunanje deležnike povezujejo med seboj pri različnih dejavnostih (izdelavi izdelkov za projekte, natečaje, delavnice, čistilne akcije, prireditve itd.). Učenci se učijo, kako v času, ko gospodarski razvoj naglo raste, ceniti in spoštovati naravo in njene danosti ter jo ohraniti za naslednje generacije.

V šolskem letu 2021/2022 bomo nadaljevali z aktivnostmi, začetimi v preteklih letih:

 • zbiranje starega papirja,
 • zbiranje tekstila,
 • zbiranje plastičnih zamaškov,
 • zbiranje baterij,
 • zbiranje izrabljenih kartuš,
 • ločeno zbiranje odpadkov,
 • čistilne akcije kraja, v sodelovanju z občino, KS Polhov Gradec, skupino Kokoš ter Ekologi brez meja,
 • urejanje zeliščnega vrta,
 • prireditev ob dnevu Zemlje,
 • delavnice na temo zdrave prehrane,
 • sodelovanje na različnih natečajih in v projektih z ekološkimi vsebinami.

Tudi v šolskem letu 2021/2022 se bomo še naprej aktivno zavzemali za ponovno uporabo materialov, recikliranje, ponovno uporabo papirja, racionalnejše trošenje higienskega papirja, racionalno trošenje električne energije, racionalno trošenje vode, minimalno fotokopiranje in ponotranjenje cilja, ki smo si ga zadali že pred leti: »Hrana ni odpadek!«

Koordinatorice Zelene šole so Barbara Trnovec, Lucija Peklaj in Katja Premrl.