ZELENA ŠOLA

Zelena šola OŠ Polhov Gradec skrbi za aktivnosti na področju varstva okolja. Ekološke vsebine učence in učitelje šole ter zunanje deležnike povezujejo med seboj pri različnih dejavnostih (izdelavi izdelkov za projekte, natečaje, delavnice, čistilne akcije, prireditve itd.). Učenci se učijo, kako v času, ko gospodarski razvoj naglo raste, ceniti in spoštovati naravo in njene danosti ter jo ohraniti za naslednje generacije.

V šolskem letu 2022/2023 bomo nadaljevali z aktivnostmi, začetimi v preteklih letih:

  • zbiranje starega papirja,
  • zbiranje plastičnih zamaškov,
  • zbiranje baterij,
  • zbiranje izrabljenih kartuš,
  • ločeno zbiranje odpadkov,
  • čistilne akcije kraja, v sodelovanju z občino in KS Polhov Gradec,
  • urejanje zeliščnega vrta,
  • prireditev ob dnevu Zemlje,
  • delavnice na temo zdrave prehrane,
  • sodelovanje na različnih natečajih in v projektih z ekološkimi vsebinami.

Tudi v šolskem letu 2022/2023 se bomo še naprej aktivno zavzemali za ponovno uporabo materialov, recikliranje, ponovno uporabo papirja, racionalnejše trošenje higienskega papirja, racionalno trošenje električne energije, racionalno trošenje vode, minimalno fotokopiranje ter zmanjšanje količine zavržene hrane.

Koordinatorice Zelene šole so Barbara Trnovec, Marjanca Remžgar, Lucija Peklaj, Nina Dolinar in Katja Premrl.