SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, kamor sta vključena po dva predstavnika vsakega oddelka od 2. do 9. razreda. Člani skupnosti učencev šole na začetku leta izvolijo tri predstavnike, ki tvorijo predstavnike šolskega parlamenta. Ti sodelujejo na območnem, regijskem in nacionalnem srečanju otroških parlamentov v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Otroški parlament bo v šolskem letu 2021/2022 organizirano potekal že 32. leto in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami na predhodnem zasedanju nacionalnega otroškega parlamenta. Tema otroških parlamentov v prihajajočem šolskem letu 2021/2022 se nadaljuje iz preteklih dveh let: Moja poklicna prihodnost.

V šolskem letu 2021/2022 bomo v okviru Skupnosti učencev Osnovne šole Polhov Gradec sledili še sledečim ciljem:

  • reševanje aktualne problematike (na rednih mesečnih srečanjih in preko skrinjice – ZAUPAJ MI),

●       organizacija tedna otroka v prvem tednu oktobra, predstavitev aktivnosti ob tednu otroka,

●       organizacija zasedanja šolskega parlamenta z ravnateljico,

●       priprava predstavnikov šolskega parlamenta na zasedanja otroških parlamentov,

●       aktivno sodelovanje pri prenovi vzgojnih dokumentov šole,

  •    izvedba dobrodelnih akcij (Pokloni zvezek, zbiranje zamaškov), obeležitev pomembnih     dogodkov,

●       organizacija čistilne akcije okolice šole ter kraja,

●       oblikovanje predlogov za pohvale, nagrade in priznanja učencem.

Mentorica je Viktorija Hribovšek.