SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, kamor sta vključena po dva predstavnika vsakega oddelka od 2. do 9. razreda. Člani skupnosti učencev šole na začetku leta izvolijo tri predstavnike, ki tvorijo predstavnike šolskega parlamenta. Ti sodelujejo na območnem, regijskem in nacionalnem srečanju otroških parlamentov v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije. Otroški parlament je zasnovan kot program vzgoje za aktivno državljanstvo in demokracijo in se v svojem jedru izvaja kot oblika demokratičnega dialoga.

V prihajajočem šolskem letu 2022/2023 bodo Otroški parlamenti potekali že 33. leto zapored. Na zadnjem, 32. nacionalnem Otroškem parlamentu so glasovali za novo temo in izbrali »Duševno zdravje otrok in mladostnikov.« Izbor vsekakor kaže na to, da so se z obdobjem korone povečale težave otrok in mladih v duševnem zdravju ter da se želijo pogovarjati in na ta način tudi razrešiti svojo stisko

V šolskem letu 2022/2023 bomo v okviru Skupnosti učencev Osnovne šole Polhov Gradec sledili še sledečim ciljem:

  • reševanje aktualne problematike (na rednih mesečnih srečanjih in preko skrinjice – ZAUPAJ MI),
  • organizacija tedna otroka v prvem tednu oktobra, predstavitev aktivnosti ob tednu otroka,
  • organizacija zasedanja šolskega parlamenta z ravnateljico,
  • priprava predstavnikov šolskega parlamenta na zasedanja otroških parlamentov,
  • aktivno sodelovanje pri prenovi vzgojnih dokumentov šole,
  • izvedba dobrodelnih akcij (Pokloni zvezek, zbiranje zamaškov), obeležitev pomembnih  dogodkov,
  • organizacija čistilne akcije okolice šole ter kraja,
  • oblikovanje predlogov za pohvale, nagrade in priznanja učencem.

Mentorica je Darja Malovrh.