ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Šolska knjižnica omogoča in spodbuja aktivno pridobivanje splošnega znanja, dopolnjuje in razvija sposobnosti kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja, izražanja čustev in razvijanja idej. Učenci v knjižnici pridobivajo znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko izobraževanje.
V preteklem letu je knjižnica skoraj v celoti prešla na vzajemni bibliografski sistem COBISS. Učence bomo počasi začeli navajati na iskanje gradiva po sistemu COBISS+, kjer lahko sami preverijo ali naša knjižnica določeno gradivo drži in ali je to gradivo prosto.

Povezava do iskalnika: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=ospg

 

Učenci bodo lahko knjižnico individualno obiskovali vsak delovni dan med 7.15 in 15.00. Učenci od 1. do 4. razreda knjižnico organizirano obiskujejo vsak teden oziroma na 14 dni. V sodelovanju z drugimi učnimi predmeti bomo izvajali medpredmetno povezovanje s področja knjižnično-informacijskih znanj.
Poleg biblio-pedagoških dejavnosti knjižnice bo velik poudarek tudi na dvigovanju bralne kulture. Več o tem v razdelku o Bralni pismenosti.

Knjižnico vodi Julija Buh.

Šolska knjižnica v času šolanja po B modelu:

Knjižnico lahko uporabljajo samo zdravi uporabniki. Vstopajo po skupinah v mehurčku (naenkrat je v knjižnici ena skupina/razred) ali največ 15 učencev posamezno. Ob vstopu v knjižnico si razkužijo roke in poskrbijo za varnostno razdaljo (1, 5–2 m). Uporaba maske je obvezna za knjižničarko, zaposlene in učence od 6. razreda dalje. Od 1. do 5. razreda učenci v mehurčku ne potrebujejo maske, če knjižnico obiskujejo posamezno, masko potrebujejo.

Do gradiva imajo uporabniki prost dostop.

Gradivo si za ves razred lahko izposodijo učitelji v učilnico in uredijo razredne knjižnice. To gradivo lahko do vračila v knjižnico uporabljajo le učenci istega oddelka v razredu, v katerem se ta razredna knjižnica nahaja.

Čitalnica je do nadaljnjega odprta za največ 10 učencev iz istega oddelka.

Knjižničarka: Julija Buh                                                                                               Ravnateljica: Ilinka Kucler

BRALNA ZNAČKA