ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Šolska knjižnica omogoča in spodbuja aktivno pridobivanje splošnega znanja, dopolnjuje in razvija sposobnosti kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja, izražanja čustev in razvijanja idej. Učenci v knjižnici pridobivajo znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko izobraževanje.
V preteklem letu je knjižnica skoraj v celoti prešla na vzajemni bibliografski sistem COBISS. Učence bomo počasi začeli navajati na iskanje gradiva po sistemu COBISS+, kjer lahko sami preverijo ali naša knjižnica določeno gradivo drži in ali je to gradivo prosto.

Povezava do iskalnika: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=ospg

 

Učenci bodo lahko knjižnico individualno obiskovali vsak delovni dan med 7.15 in 15.00. Učenci od 1. do 4. razreda knjižnico organizirano obiskujejo vsak teden oziroma na 14 dni. V sodelovanju z drugimi učnimi predmeti bomo izvajali medpredmetno povezovanje s področja knjižnično-informacijskih znanj.
Poleg biblio-pedagoških dejavnosti knjižnice bo velik poudarek tudi na dvigovanju bralne kulture. Več o tem v razdelku o Bralni pismenosti.

Knjižnico vodi Julija Buh.

BRALNA ZNAČKA