ŠOLE V NARAVI

DEJAVNOST RAZRED VODJA  TERMIN
10-urni plavalni tečaj delno (12,5 €/učenca) sofinancira Zavod Planica 1. r. Sanja Štempihar 7.3.-1.4. 2022
10-urni plavalni tečaj OPOMBA: Zaradi COVID-19 ni bilo realizirano v šol. letu 2020/21. 2. r. Sanja Štempihar 7.3.-1.4. 2022
3-dnevna naravoslovna šola v naravi v CŠOD Lipa 2. r. Tanja Metež Omerzel 8.–10. 6. 2022
5-dnevna naravoslovno-plavalna šola v naravi – VIRC Poreč 5. r. Mojca Bizjak 13. 6.–17. 6. 2022
4-dnevna ekskurzija v Rim s predmetom Verstva in etika II in III 8.r. in 9.r. Simon Purger 2.9.-5.9.2021
5-dnevna smučarska šola v naravi v CŠOD Cerkno   6. r. Domen Hribar 24.–28. 1. 2022
3-dnevna planinska šola v naravi 7. r. Domen Hribar maj ali junij 2022
5-dnevna šola v naravi CŠOD Breženka 8. r. Vesna Muhič 15. 11.-19. 11. 2021
naravoslovni vikend tabor za nadarjene učence v CŠOD Breženka 5.–9. r. Tjaša Prek 24.– 26. 9. 2021
zaključna ekskurzija 9. r. Simon Purger in Mirjam Kogovšek 9.– 10. 6. 2022
1-dnevna ekskurzija zgodovinskega krožka 6.–9. r. Simon Purger marec ali april 2022
1-dnevna ekskurzija za nadarjene učence 5.–9. r. Tjaša Prek  april 2022
1-dnevna ekskurzija geografskega krožka 6.–9. r. Barbara Trnovec oktober 2021
1-dnevna ekskurzija za učence s posebnimi potrebami 1.- 9. r Barbara Kokot, Albina Jerman Slabe maj 2022

Obvestilo o zimski šoli v naravi:

Naravoslovno- plavalna šola Poreč