ŠD- IGRE Z ŽOGO

Obvestilo Športni dan: Igre z žogo, 7. 6. 2022

  ODBOJKA LUKNJE MED DVEMA OGNJEMA KOŠARKA NOGOMET
7.30 –7.50   7.55 – 8.15 9. a:9. b učenci   9. a:9. b učenke   7. a:7. b učenke 6. ab:6. ac (vsi)   8. a:8. b (ostali) 8. a:8. b učenci (5)   8. a:8. b učenke (5)   7. a:7. b učenci
8.20 – 8.40   8.45 – 9.05 6. ab:6. ac učenci   6. ab:6. ac učenke   8. a:8. b učenke 9. a:9. b (vsi)   7. a:7. b (ostali) 7. a:7. b učenci (5)   7. a:7. b učenke (5)   8. a:8. b učenci
  9.05 – 9.25     MALICA   MALICA   MALICA   MALICA   MALICA
9.25 – 9.45   9.50 – 10.10 8. a:8. b učenci   8. a:8. b učenke   9. a:9. b učenke 7. a:7. b (vsi)   6. ab:6. ac (ostali) 6. ab:6. ac učenci (5) 6. ab:6. ac učenke (5)   9. a:9. b učenci
10.15 – 10.35   10.40 – 11.00 7. a:7. b učenci     7. a:7. b učenke   6. ab:6. ac učenke 8. a:8. b (vsi)     9. a:9. b (ostali) 9. a:9. b učenci (5)     9. a:9. b učenke (5)   6. ab:6. ac učenci
11.05 – 11.25   11.30 – 11.50     8. ab:9.ab učenke     6. abc:7. ab učenke 8. ab:9. ab učenke     6. abc:7. ab učenke 6. abc:7. ab učenci (5)   8. ab:9. ab učenci (5) 8. ab: 9. ab učenci   6. abc: 7. ab učenci

Sodniki:

ODBOJKA: Sanja Štempihar                           IGRIŠČE: športna dvorana

LUKNJE: Jasmina Mrđanović                          IGRIŠČE: odbojka na mivki

MED DVEMA OGNJEMA: Katja Premrl          IGRIŠČE: športna dvorana

KOŠARKA: Simon Purger                                 IGRIŠČE: zunanje igrišče za košarko

NOGOMET: Domen Hribar                             IGRIŠČE: zunanje igrišče za nogomet

PRAVILA:

  • Učenci A in AB oddelka imajo svetle majice, učenci B in AC oddelka imajo temne majice.
  • ODBOJKA: igrajo vsi učenci in učenke, menjava na servisu – navodila za igro poda Sanja Štempihar.
  • LUKNJE: igrajo samo učenke, enako število učenk v vsakem oddelku (če je v enem oddelku več učenk, se med igro menjavajo – navodila za igro poda Jasmina Mrđanović.
  • MED DVEMA OGNJEMA in KOŠARKA: oddelek določi 5 učencev in 5 učenk, ki bodo igrali košarko, vsi ostali po urniku igrajo med dvema ognjema. Če je v enem oddelku več igralcev kot v drugem, ima oddelek z manj igralci dodatna življenja. Navodila za igro med dvema ognjema poda Katja Premrl, za košarko Simon Purger.
  • NOGOMET: igrajo samo učenci, sestavijo 1 ali 2 ekipi, odvisno od števila učencev – navodila za igro poda Domen Hribar.

SPREMLJEVALNI UČITELJI ODDELKOV:

6. ab – Barbara Trnovec/Maja Šajn

6. ac – Barbara Trnovec/Nastja Mihovec

7. a –   Urška Žagar

7. b –   Viktorija Hribovšek

8. a –   Klementina Bergant (1., 3., 5. ura)/Darja Malovrh (2., 4. ura)

8. b –   Živa Zalokar

9. a –   Mirjam Kogovšek

9. b –   Barbara Rednak Robič

Šolska malica: 6. in 8. razred v jedilnici, 7. in 9. v matični učilnici. Kosilo kot običajno.

Obvezna športna oprema, bidon z vodo, upoštevanje športnih pravil.

Športni dan bo potekal od 1. – 5. šolske ure, nato sledi predaja ključa v organizaciji 9. a razreda.

Če bo le možno, gredo učenci na 1. šolski avtobus, ostali pa po kosilu domov.