RAZREDI

RAZREDI

RAZREDNA STOPNJA

1. a Neža Kralj
1. b Simona Mihalic
2. a Darja Pelko
2. b Tanja Metež Omrzel
3. a Tanja Jerina Blagojević
3. b Jana Prebil
4. a Nina Bagar
4. b Tadej Jug
5. a Mojca Bizjak
5. b Klara Volaj

PREDMETNA STOPNJA

6. a Barbara Trnovec
6. bMaja Šajn
6. c Nastja Mihovec
7. a Urška Žagar
7. b Viktorija Hribovšek
8. a Sanja Štempihar
8. b Vesna Muhič
9. a Mirjam Kogovšek
9. b Simon Purger