PROMETNA VARNOST

PROMETNA VARNOST

S prometno-varnostnim načrtom ob začetku šolskega leta seznanimo oz. opomnimo vse učence in njihove starše. Učitelji 1. in 2. razredov bodo učence posebej opozorili na nevarne točke, dele poti z njimi prehodili in jim razložili, zakaj so varne oz. nevarne. Učitelji učence opozorijo na ustrezno vedenje v določeni nevarni situaciji. S prometno-varnostnim načrtom seznani šola tudi starše preko šolske spletne strani, da lahko sami dodatno usposobijo otroke za varno vedenje na poti v šolo. Še zlasti opozorijo starše prvošolcev in drugošolcev, da naj s svojimi otroki večkrat prehodijo varno pot od doma do šole še pred začetkom šolskega leta. Poleg tega bomo poskrbeli, da se v šoli uredi kotiček za prometno varnost in varno mobilnost, kjer bodo predstavljene varne oz. varnejše in nevarne poti v domačem kraju ter tudi nasveti in ukrepi za bolj varno mobilnost.

Za prometno varnost otrok bomo na matični šoli poskrbeli že v začetku šolskega leta v sodelovanju s PGD Polhov Gradec, Šentjošt in Črni Vrh ter Društvom upokojencev Polhov Gradec, ki prve tri dni skrbijo za varnost naših učencev na poti v šolo in iz šole. Prometno vzgojo, ki je predpisana z učnimi načrti za posamezne razrede in oddelek podaljšanega bivanja, bomo izvajali dosledno in kvalitetno. V začetku šolskega leta bodo oddelki OPB na to temo povabili v šolo policista na pogovor z učenci.

Vse učence bomo seznanili s Prometnovarnostnim načrtom za našo šolo. Posodobljeni načrt varnih šolskih poti in fotografije nevarnih točk z opisi bomo izobesili na vidno mesto v avli šole. Sodelovali bomo na različnih akcijah v zvezi z varnostjo v cestnem prometu.

Izpeljali bomo kolesarski tečaj za učence 5. razreda. Kolesarski tečaj se zaključi s kolesarskim izpitom.  Za učence 5. razreda pa bo tečaj potekal  februarja, marca, maja in junija 2023.

Učence bomo stalno seznanjali z vsebinami prometne varnosti in gibanja v prometu v času rednih ur pouka. Sodelovali bomo s Policijsko postajo Ljubljana Vič ter s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Za učence predmetne stopnje bomo organizirali pregled koles in odpravo pomanjkljivosti (jeseni in spomladi).

 Skrbnik prometno-varnostnega načrta in vodja kolesarskega tečaja je Tadej Jug.