Prijava na izbirne predmete v šolskem letu 2022/23

Spoštovani starši,

na šoli že tečejo priprave na novo šolsko leto.

Podrobnejše predstavitve izbirnih predmetov najdete na spletni strani šole:  http://www.ospg.si/sola/izbirni-predmeti/

Prosimo vas, da se s svojim otrokom pogovorite o prednostih in tudi obveznostih, ki jih prinaša odločitev, da bo obiskoval izbirni predmet. Poleg tega pa je pomembno, da upoštevate njihove želje, saj se skupaj odločate o izbirnih predmetih, ki jih bo otrok z veseljem obiskoval, če bo izbira prava.

Učenci 3., 4. in 5. razreda si lahko izberejo dva neobvezna izbirna predmeta, ki ju želijo obiskovati v naslednjem šolskem letu. Zaradi organizacije pouka ter oblikovanja skupin v skladu z normativi, bo verjetno vaš otrok obiskoval samo en neobvezni izbirni predmet. 

Učenci 6., 7. in 8. razreda si izberejo dva obvezna izbirna predmeta, ki ju želijo obiskovati v naslednjem šolskem letu. Učenec je oproščen izbirnega predmeta, v kolikor obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom. To označite na desni strani. 

Če se kateri predmet ne bo izvajal v naslednjem šolskem letu, bo otroku dodeljen naslednji zaporedni predmet s seznama, ki se bo izvajal.
Priporočamo, da rangirate vse predmete na seznamu.

Prav tako bo za učence tretje triade ponujen neobvezni izbirni predmet – tuj jezik.

Prijava bo to leto potekala preko portala eAsistent za starše. Prosimo, da prijavo uredite najkasneje do torka, 12. 4. 2022.

Vljudno prosimo, da se držite dogovorjenega roka, saj po tem datumu pričnemo z obdelavo podatkov.

Lepo vas pozdravljam,

Ilinka Kucler, ravnateljica