KOKOŠ

Odgovorno delam domače naloge (rezultati):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vS6PxOMrD7ePbAE0k315iW11AjIZAuxJrwNBiuLlTh9Fu6YIoRA7f-0x1QI_hBZ3p5vcyQXZGj7JKsY/pubchart?oid=1725047246&format=interactive&urp=gmail_link

Sodelovanje šole s starši preko KoKOŠi (Komunikacija za kakovostno osnovno šolo) bo potekalo tudi v šolskem letu 2022/2023. Cilji srečevanj in aktivnosti so: izboljšati medsebojno komunikacijo, skupno sodelovanje v prizadevanju za boljši uspeh učencev, spodbujanje ustvarjalnosti pri vseh deležnikih, izvajanje dejavnosti, ki bodo pripomogle k boljšemu vzdušju na šoli in povezanosti med učenci, učitelji in starši, spodbujanje radovednosti in motivacije učencev.

Vodja KoKOŠI je starš Marko Jankovec, koordinacijo med starši in učitelji vodita Simon Purger.

Program delovne skupine Komunikacija za kakovostno osnovno šolo za šol. l. 2022/23

 • Projekt: odgovorno delam domače naloge.
  • Koordinatorka projekta je Barbara Rednak Robič.
  • Izvaja se na predmetni stopnji od 6-9. razreda z mesecem oktobrom.
  • Vsak posamezni aktiv/učitelj se odloči, ali ga bo izvajal pri svojem predmetu ali ne in to sporoči do 20. septembra.
  • Tedensko se vnašajo številke v spletne obrazce v smislu, kolikšen delež učencev je imelo domače naloge.
  • Za zmagovalce se na koncu leta pripravi nagrada.
 • Leto SOLIDARNOSTI. Mapa solidarnosti bi bila elektronska v obliki spletnega foruma.
  • Gradnik v moodlu, odprt za vse. Koordinira Tjaša Prek.
  • Razredniki se pri razredni uri pogovarjajo o temi SOLIDARNOSTI, vsak teden določijo enega učenca, da napiše misel/zgodbo/izkušnjo o SOLIDARNOSTI na spletni forum. Lahko jo seveda oblikuje v pogovoru in sodelovanju s starši, naslednji teden se o tem pogovorijo.
  • Glasuje se za najboljše/najbolj izvirne/ganljive/navdihujoče misli in gredo najboljše v brihtne glavce.
 • Razrednikom 8. in 9. razredov pomagamo organizirati predstavitve zanimivih poklicev ljudi/staršev iz kraja. Kokoš pomaga poiskati ljudi, ki bi bili pripravljeni izvesti predstavitev in pomaga določanju terminov. Koordinira svetovalna delavka Albina Jerman Slabe v sodelovanju z razredniki 8. in 9. razreda.
 • Sodelovanje na projektu MEPI z iskanjem kontaktov oz. povezovanje s ljudmi z ustreznim znanjem, organizacija delavnic. Koordinirajo mentorji MEPI po potrebi.
 • Podpora pri izvajanju obveznih izbirnih predmetov: Elektronika z robotiko in Robotika v tehniki. Koordinira in izvaja Nastja Mihovec s podporo podjetja Metrel.
 • Poskušamo se povezati s podjetjem Schwarzmann, da organiziramo delavnice načrtovanja, konstruktorstva in 3D tiska. Koordinira Nastja Mihovec skupaj s podjetjem Schwarzmann.
 • Organizacija delavnic za otroke glede na ponudbo v kraju, zmožnosti in želje otrok.
 • Izboljšava komunikacije med Kokošjo in šolo – razrednikom in staršem učiteljem. Obveščanje o delovanju in povabilo za nove člane, ki so pripravljeni nuditi pomoč pri organizaciji delavnic.