KARIERNA ORIENTACIJA

Največ pozornosti posvečamo učencem 8. in 9. razreda, kjer poteka intenzivno informiranje in svetovanje, ki jim pomaga pri vpisu v srednje šole.

V 9. razredih je izveden tehnični dan z naslovom Poklicno usmerjanje. V 8. razredu pa učenci obiščejo tudi CIPS  (Center za informiranje in poklicno svetovanje), prav tako pa to tematiko obravnavamo v sklopu razrednih ur.

Za potrebe vpisa v srednjo šolo ter dodatne inforamcije je Ministrstvo za šolstvo in šport pripravilo poseben portal.

Merila in kriteriji za vpis v 1. letnik srednje šole

Uporabne povezave:

IZVIR ZNANJA
Poklicni kažipot
MOJA IZBIRA
 Štipendije 
Center za informiranje in poklicno svetovanje
Opisi poklicev Poklic je vrsta dela, ki ga opravlja, ga je opravljal ali bi ga lahko opravljal posameznik. Niz del, katerih poglavitne naloge in dolžnosti so si zelo podobne, sestavljajo poklic.