INTERESNE DEJAVNOSTI

RAZREDNA STOPNJA

Igrajmo se Darja Pelko 1.-3.
Pravljice Tanja Metež Omerzel 1.-3.
Moje super moči Nina Dolinar 1.-3.
Logični detektivi Neža Kralj 1.- 3.
Šivaj in uživaj Simona Mihalic 1.-3.
Mladi raziskovalci Jelka Ušeničnik 1.-3.
Lutke 1 Simona Mihalic 1.- 2.
Lutke 2 Jana Prebil 3.- 4.
Rolanje – tečajna oblika Tadej Jug 4. – 5.
Ustvarjalni prstki Mojca Bizjak 5.
Pod modrim nebom Klara Volaj 5.
Otroški pevski zbor Alenka Kovačič Divjak 1. – 5.
Planinski krožek Lucija Peklaj, Špela Tomšič, Urška Kadunc 1.- 9.

PREDMETNA STOPNJA

Zgodovinski krožek Simon Purger 6. – 9.
Geografski krožek Barbara Trnovec 6. – 9.
Namizni tenis Sanja Štempihar 6. – 9.
MEPI Vesna Muhič,  Viktorija Hribovšek, Simon Purger, Domen Hribar, Barbara Trnovec, Sanja Štempihar 8.
Literarni krožek Urška Žagar 6. – 9.
Novinarski krožek Vesna Muhič 6. – 9.
Likovni krožek Živa Zalokar 6. – 9.
Znanje o sladkorni bolezni Marjanca Remžgar 6. – 9.
Mladinski pevski zbor Alenka Kovačič Divjak 6. – 9.
Šolski bend Alenka Kovačič Divjak 6. – 9.
Igre z žogo Domen Hribar 6. – 9.
Logična pošast Barbara Rednak Robič 6. – 9.
ERASMUS+ Neža Kralj – vodja 6.-9.