Interesne dejavnosti

IME ID TERMIN ZA UČENCE MENTOR
računalništvo ponedeljek 7. in 8. uro 3. in 4. c Tjaša Prek
športni krožek torek 5. uro 1. in 2. c Simona Planinc
OPZ petek 7. in 8. uro 1., 2., 3. in 4. c Nina Dolinar
Ustvarjalni prstki petek 9. uro 1., 2., 3. in 4. c Nina Dolinar Simona Planinc Valerija Petrovec (IZMENIČNO NA 3 TEDNE)