iEARN: Beremo z mačkom Murijem

iEARN: Beremo z mačkom Murijem

iEARN: Beremo z mačkom Murijem

Vsi učenci POŠ Šentjošt smo letos že četrto leto sodelovali v mednarodnem projektu, Beremo z mačkom Murijem.

Cilji projekta so: širjenje besednega zaklada, spodbujanje branja, razvijanje bralne pismenosti, samostojno pripovedovanje in kritično vrednotenje.

S projektom smo začeli v mesecu oktobru, ko nas je obiskala knjižničarka Knjižnice Šentjošt, gospa Katarina Seliger. Pripravila nam je zanimivo in prijetno knjižno čajanko, za starejše in mlajše učence.

Enkrat mesečno smo imeli vsi učenci skupno uro književnosti, pri kateri smo si pripovedovali pravljice in zgodbe, ki smo jih prebrali.

Maček Muri nas je spremljal povsod. Radi smo z njim prepevali, brali, telovadili, plesali, računali in ustvarjali.

Spremljal nas je tudi na gledališkem dnevu, ko smo spoznali, kako nastane lutkovna predstava. Prebrali smo pravljico in dramsko besedilo, se naučili pesmice, izdelali lutke ter sceno in veliko veliko vadili. Nastali sta dve zelo zanimivi lutkovni predstavi: Pod medvedovim dežnikom in Darilo.

Med letom smo si dopisovali s partnerskimi šolami. S pomočjo IKT tehnologije, ki smo jo vključili k pouku, smo pripravili in jim poslali naše predstavitve, predstavitev kraja in podružnične šole, ob koncu pa tudi svoje mačje dnevnike.

Druženje z mačkom Murijem nam je bilo zelo všeč, zato bomo z dejavnostmi nadaljevali tudi prihodnje leto.

Jana Furlan