Girls Do Code

Po uspešno zaključenem projektu Girls Do Code (v nadaljevanju GDC) v lanskem šolskem letu, bomo v šolskem letu 2021/22 nadaljevali s projektom na napredni ravni, prav tako pa bomo nove deklice izobrazili na osnovnem nivoju.

Izvajalka projekta GDC je organizacija Simbioza šole. Dekletom starim10 in 11 let (učenke 5. in 6. razreda) ponujajo možnost brezplačnega strukturiranega učenja osnov programiranja in logičnega razmišljanja. Dekleta bodo učili programiranja, kjer bodo pridobila osnovna znanja programskih konceptov kot so algoritem, zanka, dogodek, pogojnik, funkcija itd., novo osvojene koncepte pa bodo utrdila s pomočjo vizualnih orodij. V okviru tečaja programiranja jih bodo seznanili tudi s sestavnimi deli računalnika ter jih poučili o digitalnem odtisu in varnosti na spletu.

Izobraževanje za deklice poteka pod mentorstvom certificiranih trenerjev. Program obsega 22 ur, ki se izvede v živo, po potrebi pa se lahko izvede tudi na daljavo. Program vključuje tudi izvedbo zunanjega dogodka (obisk podjetja v lokalnem okolju) in zaključni dogodek, kjer deklice predstavijo projekt.

Koordinatorica projekta na šoli: Nina Bagar