DNEVI DEJAVNOSTI

DNEVI DEJAVNOSTI

RAZREDNA STOPNJA

1. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
OBISK KULTURNE PRIREDITVE april D. Pelko vstopnina + prevoz
GAL V GALERIJI februar D. Pelko, T. Metež Omerzel vstopnina + prevoz
GLEDALIŠKI FESTIVAL marec J. Ušeničnik, N. Bagar /
KNJIGA april D. Pelko, T. Metež Omerzel /
NARAVOSLOVNI DNEVI 
PRIRODOSLOVNI MUZEJ oktober D. Pelko, T. Metež Omerzel 6 € + prevoz
ZDRAVJE november T. Kosmač /
ČEBELARSKI DOM maj D. Pelko, T. Metež Omerzel /
TEHNIŠKI DNEVI 
IZDELAJ SAM december D. Pelko, T. Metež Omerzel 2€
RECIKLIRAMO april D. Pelko, T. Metež Omerzel /
VETRNICA junij D. Pelko, T. Metež Omerzel /
ŠPORTNI DNEVI 
JESENSKI POHOD september N. Bagar, T. Jug /
DRSANJE januar M. Bizjak 5 €
SPOMLADANSKI POHOD marec D. Pelko, T. Metež Omerzel /
ZLATI SONČEK april D. Pelko, T. Metež Omerzel /
ŠPORTNE IGRE junij D. Pelko, T. Metež Omerzel /

2. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
GLEDALIŠKI FESTIVAL marec Nina Bagar, Jelka Ušeničnik /
UMETNOST NA OBISKU februar N. Kralj, S. Mihalic /
OBISK KULTURNE PRIREDITVE maj D. Pelko vstopnina + prevoz
DAN S KNJIGO junij N. Kralj, S. Mihalic 2 €
NARAVOSLOVNI DNEVI 
KRAJEVNA DEDIŠČINA oktober N. Kralj, S. Mihalic 5,50 €
OSEBNA HIGIENA november Teja Kosmač /
NARAVOSLOVNA DELAVNICA (Tabor CŠOD) maj N. Kralj, S. Mihalic *
TEHNIŠKI DNEVI 
PRAZNUJEMO december N. Kralj, S. Mihalic 2 €
IZDELAJ SAM marec N. Kralj, S. Mihalic /
MLADI RAZISKOVALEC (Tabor CŠOD) maj N. Kralj, S. Mihalic *
ŠPORTNI DNEVI 
JESENSKI POHOD september N. Bagar, T. Jug /
DRSANJE/SMUČANJE januar M. Bizjak 5 €
ZLATI SONČEK april N. Kralj, S. Mihalic /
ŠPORTNE IGRE maj N. Kralj, S. Mihalic /
ZAKLJUČNI IZLET junij N. Kralj, S. Mihalic vstopnina + prevoz

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je odvisen od števila prijav.

3. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
OBISK KULTURNE PRIREDITVE maj D. Pelko vstopnina + prevoz
GLEDALIŠKI FESTIVAL 3.3. 2023 J. Ušeničnik, Bagar /
KRAJEVNI MUZEJ februar Prebil vstopnina
DAN OTROŠKE KNJIGE april J. Prebil, J. Ušeničnik /
NARAVOSLOVNI DNEVI 
SKRB ZA ZDRAVJE november J. Ušeničnik /
ŽIVLJENJSKA OKOLJA maj J. Prebil, J. Ušeničnik /
MUZEJ DINA oktober J. Prebil vstopnina + prevoz
TEHNIŠKI DNEVI 
OD IDEJE DO IZDELKA december J. Prebil, J. Ušeničnik 2€
TEHNIŠKI IZDELEK marec J. Prebil, J. Ušeničnik 2€
GIBANJE junij J. Prebil, J. Ušeničnik /
ŠPORTNI DNEVI 
JESENSKI POHOD september N. Bagar, T. Jug /
DRSANJE/SMUČANJE januar M. Bizjak/J. Ušeničnik 5 €
IGRE SKOZI ČAS marec J. Prebil /
SPOMLADANSKI POHOD- Planina nad Vrhniko april J. Ušeničnik prevoz
ATLETIKA maj J. Prebil, J. Ušeničnik /

4. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
OBISK KULTURNE PRIREDITVE D. Pelko vstopnina + prevoz
ŠOLSKI MUZEJ oktober N. Bagar, T, Jug vstopnina + prevoz
GLEDALIŠKI FESTIVAL marec N. Bagar, J. Ušeničnik /
NARAVOSLOVNI DNEVI 
BLAGAJEVA POT september N. Bagar, T, Jug /
NARAVOSLOVNE DELAVNICE (ŠVN) april V. Petrovec *
OBARVAJMO ŽIVLJENJE marec N. Bagar, T, Jug 2 €
TEHNIŠKI DNEVI 
PIKIN FESTIVAL september N. Bagar, T, Jug /
NOVOLETNE DELAVNICE december N. Bagar, T, Jug /
OBDELAVA GRADIV (LESENA ŠKATLICA) januar N. Bagar, T, Jug /
ELEKTRIKA (SVETILNIK) februar N. Bagar, T, Jug /
ŠPORTNI DNEVI 
JESENSKI POHOD september N. Bagar, T. Jug /
DRSANJE januar M. Bizjak 5 €
PLEZANJE november N. Bagar, T. Jug prevoz + vstopnina
PLAVANJE (ŠVN) april S. Štempihar *
PLAVANJE (ŠVN) april S. Štempihar *

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 130 € in je odvisen od števila prijav.

5. RAZRED 

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
OBISK KULTURNE PRIREDITVE april D. Pelko vstopnina + prevoz
KULTURNI PRAZNIK februar M. Bizjak /
GLEDALIŠKI FESTIVAL marec J. Ušeničnik, N. Bagar /
NARAVOSLOVNI DNEVI 
CERKNIŠKO JEZERO april M. Bizjak 4 € + prevoz
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG marec K. Volaj 7 eur
RASTLINSKI SVET PRIMORJA junij M. Bizjak *
TEHNIŠKI DNEVI 
PRAZNIČNE DELAVNICE december M. Bizjak/ K. Volaj 2€
HLADILNA TORBA januar M. Bizjak/ K. Volaj /
PUSTNE MASKE februar M. Bizjak/ K. Volaj /
ZMAJ IN PADALO marec M. Bizjak/ K. Volaj /
ŠPORTNI DNEVI 
POHOD NA SLIVNICO september M. Bizjak/ K. Volaj prevoz
DRSANJE januar M. Bizjak 5 €
POHOD NA GRMADO april M. Bizjak/ K. Volaj /
PLAVANJE junij S. Štempihar *
PLAVANJE junij S. Štempihar *

PREDMETNA STOPNJA

6. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
GLEDALIŠKA PREDSTAVA november/december J. Buh vstopnina + prevoz
USTVARJALNE DELAVNICE februar J. Buh + DJ aktiv  
GLASBENA PREDSTAVA marec/april S. Burkeljca vstopnina + prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI 
EKSKURZIJA NA GORENJSKO september S. Purger 15 € + prevoz
RAVNANJE Z ODPADKI marec M. Remžgar, B. Trnovec vstopnina + prevoz
ARBORETUM 7.4.2023 B. Trnovec vstopnina + prevoz
TEHNIŠKI DNEVI 
URBANA KONSTRUKCIJA januar/februar ** N. Mihovec /
TEHNIŠKE DELAVNICE (ŠVN) Januar D. Hribar *
TEHNIŠKI IZUMI 28.10.2022 N. Mihovec vstopnina + prevoz
OD IDEJE DO IZDELKA maj/junij 2023 M. Remžgar, N. Mihovec, B. Rednak Robič /
ŠPORTNI DNEVI 
ATLETIKA – ČETVEROBOJ  23. 9. 2022  Štempihar, Hribar /
SMUČANJE (ŠVN)  januar/februar 2023 Hribar *
SMUČANJE (ŠVN)  januar/februar 2023 Hribar *
PLANINSKI POHOD NA GOLICO  september/oktober 2022 Hribar Avtobusni prevoz
IGRE Z ŽOGO – MEDRAZREDNA TEKMOVANJA  junij 2023 Štempihar, Hribar /

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi.

7. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
GLEDALIŠKA PREDSTAVA november/december J. Buh vstopnina + prevoz
USTVARJALNE DELAVNICE februar J. Buh + DJ aktiv  
GLASBENA PREDSTAVA marec/april S. Burkeljca vstopnina + prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI 
EKSKURZIJA NA DOLENJSKO september U. Žagar 22,3 eur + prevoz
DAN SLOVENSKE HRANE november M. Remžgar /
EKOSISTEMI junij M. Remžgar, T. Prek /
TEHNIŠKI DNEVI 
IZDELAVA ANIMIRANEGA FILMA april B. Trnovec 10 €
MATEMATIKA V PRAKSI maj B. Rednak Robič, N. Mihovec vstopnina + prevoz
OD IDEJE DO IZDELKA april/maj B. Rednak Robič, N. Mihovec /
NARAVOSLOVNE VSEBINE (ŠVN) maj D. Hribar *
ŠPORTNI DNEVI 
ATLETIKA – ČETVEROBOJ  23. 9. 2022  Štempihar, Hribar /
ZIMSKI ŠPORTNI DAN  januar/februar  Štempihar, Hribar Avtobusni prevoz + karte
PLANINSKA ŠOLA V NARAVI KRANJSKA GORA  3. – 5. 5. 2023 Hribar *
PLANINSKA ŠOLA V NARAVI KRANJSKA GORA  3. – 5. 5. 2023 Hribar *
IGRE Z ŽOGO – MEDRAZREDNA TEKMOVANJA  junij 2023 Štempihar, Hribar /

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi.

8. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
GLEDALIŠKA PREDSTAVA november/december J. Buh vstopnina + prevoz
USTVARJALNE DELAVNICE februar J. Buh + DJ aktiv  
GLASBENA PREDSTAVA marec/april S. Burkeljca vstopnina + prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI 
EKSKURZIJA NA GORIŠKA BRDA september B. Trnovec 12 € + prevoz
FIZIKALNA MERJENJA februar M. Kogovšek, T. Prek stroški fotokopij
ČLOVEŠKO TELO marec K. Premrl, M. Remžgar /
TEHNIŠKI DNEVI 
NARAVOSLOVNE DELAVNICE (ŠVN) november U. Žagar, V. Hribovšek *
NARAVOSLOVNE DELAVNICE (ŠVN) november U. Žagar, V. Hribovšek *
PODNEBNE SPREMEMBE 8. 12. 2022 B. Trnovec ca. 6 €
POKLICNA ORIENTACIJA 25. 5. 2023 A. Jerman Slabe prevoz
ŠPORTNI DNEVI 
ATLETIKA – ČETVEROBOJ  23. 9. 2022  Štempihar, Hribar /
ZIMSKI ŠPORTNI DAN  januar/februar  Štempihar, Hribar Avtobusni prevoz + karte
PLANINSKI POHOD NA RATITOVEC  maj/junij  S. Štempihar Avtobusni prevoz
ŠPORTNE AKTIVNOSTI (ŠVN)    Hribovšek, Žagar *
IGRE Z ŽOGO – MEDRAZREDNA TEKMOVANJA  junij 2023 Štempihar, Hribar /

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi.

9. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
GLEDALIŠKA PREDSTAVA november/december J. Buh vstopnina + prevoz
USTVARJALNE DELAVNICE februar J. Buh + DJ aktiv  
GLASBENA PREDSTAVA marec/april S. Burkeljca vstopnina + prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI 
EKSKURZIJA NA NOTRANJSKO IN KRAS september M. Šajn 13 € + prevoz
MIKROBIOLOGIJA IN BIOTEHNOLOGIJA marec K. Premrl 6 €
FIZIKALNA MERJENJA marec/april M. Kogovšek stroški fotokopij
TEHNIŠKI DNEVI 
MREŽE TELES januar B. Rednak Robič, M. Kogovšek, N. Mihovec /
POKLICNA ORIENTACIJA 20. 1. 2023 A. Jerman Slabe prevoz
KEMIJA V PRAKSI april B. Rednak Robič, K. Premrl, M. Remžgar /
PRIPRAVA NA VALETO 15. junij V. Muhič, S. Štempihar /
ŠPORTNI DNEVI 
ATLETIKA – ČETVEROBOJ  23. 9. 2022  Štempihar, Hribar /
ZIMSKI ŠPORTNI DAN  januar/februar  Štempihar, Hribar Avtobusni prevoz + karte
PLANINSKI POHOD NA SNEŽNIK  september/oktober  S. Štempihar Avtobusni prevoz
IGRE Z ŽOGO – MEDRAZREDNA TEKMOVANJA  junij 2023 Štempihar, Hribar /
PLANINSKI POHOD (ZAKLJUČNI IZLET)  junij  Štempihar, Muhič  *

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel kot zaključni izlet.