DNEVI DEJAVNOSTI

DNEVI DEJAVNOSTI

RAZREDNA STOPNJA

1. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
OBISK KULTURNE PRIREDITVE maj D. Pelko vstopnina + prevoz
GAL V GALERIJI december N. Kralj, S. Mihalic vstopnina + prevoz
LUTKE marec N. Kralj, S. Mihalic, N. Dolinar /
GLASBENA PRAVLJICA november N. Kralj, S. Mihalic, N. Dolinar /
NARAVOSLOVNI DNEVI 
GOZD oktober N. Kralj, S. Mihalic /
ZDRAVJE november T. Kosmač /
ČEBELARSKI DOM maj N. Kralj, S. Mihalic /
TEHNIŠKI DNEVI 
IZDELAJ SAM december N. Kralj, S. Mihalic 2€
EKO DELAVNICA januar N. Kralj, S. Mihalic /
VETRNICA junij N. Kralj, S. Mihalic /
ŠPORTNI DNEVI 
JESENSKI POHOD september N. Bagar, T. Jug /
DRSANJE januar M. Bizjak 5 €
SPOMLADANSKI POHOD april N. Kralj, S. Mihalic /
ZLATI SONČEK marec N. Kralj, S. Mihalic /
ŠPORTNE IGRE junij N. Kralj, S. Mihalic /

2. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
GAL V NARODNI GALERIJI september D. Pelko, T. Metež Omerzel vstopnina + prevoz
GLEDALIŠČE februar D. Pelko, T. Metež Omerzel /
OBISK KULTURNE PRIREDITVE maj D. Pelko vstopnina + prevoz
DAN S KNJIGO junij D. Pelko, T. Metež Omerzel 2 €
NARAVOSLOVNI DNEVI 
KRAJEVNA DEDIŠČINA oktober D. Pelko, T. Metež Omerzel 5,50 €
OSEBNA HIGIENA november Teja Kosmač /
NARAVOSLOVNA DELAVNICA (Tabor CŠOD) junij D. Pelko, T. Metež Omerzel *
TEHNIŠKI DNEVI 
PRAZNUJEMO december D. Pelko, T. Metež Omerzel 2 €
IZDELAJ SAM marec D. Pelko, T. Metež Omerzel /
MLADI RAZISKOVALEC (Tabor CŠOD) junij D. Pelko, T. Metež Omerzel *
ŠPORTNI DNEVI 
JESENSKI POHOD september N. Bagar, T. Jug /
DRSANJE januar M. Bizjak 5 €
ZLATI SONČEK april D. Pelko, T. Metež Omerzel /
ŠPORTNE IGRE maj D. Pelko, T. Metež Omerzel /
ZAKLJUČNI IZLET junij D. Pelko, T. Metež Omerzel vstopnina + prevoz

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 80 € in je odvisen od števila prijav.

3. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
OBISK KULTURNE PRIREDITVE maj D. Pelko vstopnina + prevoz
GLASBENA USTVARJALNICA november J. Prebil, T. Jerina Blagojević 2€
KRAJEVNI MUZEJ februar T. Jerina Blagojević vstopnina
DAN OTROŠKE KNJIGE IN GLEDALIŠČA april J. Prebil, T. Jerina Blagojević /
NARAVOSLOVNI DNEVI 
MOJA LJUBLJANICA oktober J. Prebil vstopnina + prevoz
ŽIVLJENJSKA OKOLJA maj T. Jerina Blagojević /
ČISTILNA NAPRAVA ŽIVA PIVKA + PRESIHAJOČA JEZERA junij J. Prebil, T. Jerina Blagojević vstopnina + prevoz
TEHNIŠKI DNEVI 
OD IDEJE DO IZDELKA december T. Jerina Blagojević 2€
IZDELAJ SAM marec/april J. Prebil 2€
SKRBIMO ZA OKOLJE: PONOVNA UPORABA september J. Prebil, T. Jerina Blagojević /
ŠPORTNI DNEVI 
JESENSKI POHOD september N. Bagar, T. Jug /
DRSANJE januar M. Bizjak 5 €
IGRE SKOZI ČAS marec T. Jerina Blagojević /
SPOMLADANSKI POHOD april J. Prebil prevoz
ATLETIKA maj T. Jerina Blagojević /

4. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
OBISK KULTURNE PRIREDITVE maj D. Pelko vstopnina + prevoz
ŠOLSKI MUZEJ oktober N. Bagar, T, Jug vstopnina + prevoz
OBELEŽITEV KULTURNEGA PRAZNIKA februar N. Bagar, T, Jug /
NARAVOSLOVNI DNEVI 
BLAGAJEVA POT september N. Bagar, T, Jug /
NARAVOSLOVNE DELAVNICE (ŠVN) april V. Petrovec *
OBARVAJMO ŽIVLJENJE marec N. Bagar, T, Jug 2 €
TEHNIŠKI DNEVI 
PRAZNIČNE DELAVNICE december N. Bagar, T, Jug /
OBDELAVA GRADIV (LESENA ŠKATLICA) januar N. Bagar, T, Jug /
ELEKTRIKA (SVETILNIK) februar N. Bagar, T, Jug /
IZDELAJ SAM april N. Bagar, T, Jug /
ŠPORTNI DNEVI 
JESENSKI POHOD september N. Bagar, T. Jug /
DRSANJE januar M. Bizjak 5 €
PLEZANJE november N. Bagar, T. Jug prevoz + vstopnina
PLAVANJE (ŠVN) april S. Štempihar *
PLAVANJE (ŠVN) april S. Štempihar *

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 120 € in je odvisen od števila prijav.

5. RAZRED 

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
OBISK KULTURNE PRIREDITVE maj D. Pelko vstopnina + prevoz
Kulturni praznik februar M. Bizjak /
Friderik in lov na zaporniško številko oktober M. Bizjak 5, 5 eur  + prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI 
Cerkniško jezero april M. Bizjak 4 eur + prevoz
Zdrav življenjski slog maj K. Volaj /
Rastlinski svet Primorja junij M. Bizjak *
TEHNIŠKI DNEVI 
Praznične delavnice december M.Bizjak/ K. Volaj 2 eur
Hladilna torba januar M. Bizjak/K. Volaj /
Pustne maske februar M. Bizjak/K. Volaj /
Zmaj in padalo marec M. Bizjak/K. Volaj /
ŠPORTNI DNEVI 
Pohod na Slivnico september M. Bizjak Prevoz
DRSANJE januar M. Bizjak 5 €
Pohod na Grmado april M. Bizjak/ K. Volaj  
Plavanje junij S. Štempihar *
Plavanje junij S. štempihar *

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 180 € in je odvisen od števila prijav.

PREDMETNA STOPNJA

6. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
KULTURNI DAN Ustvarjalne delavnice januar D. Orel in učitelji DJ aktiva
GLASBENA PRIREDITEV februar Učitelj glasbe vstopnina + prevoz
GLEDALIŠKA PREDSTAVA marec Ž. Zalokar vstopnina + prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI 
EKSKURZIJA NA GORENJSKO september S. Purger 15 € + prevoz
RAVNANJE Z ODPADKI februar N. Urh, B. Trnovec vstopnina + prevoz
ARBORETUM april, maj B. Trnovec vstopnina + prevoz
TEHNIŠKI DNEVI 
URBANA KONSTRUKCIJA januar/februar ** N. Mihovec /
TEHNIŠKE DELAVNICE (ŠVN) Januar M. Juvan *
VZORCI IN ZAPOREDJA marec B. Rednak Robič, N. Mihovec /
OD IDEJE DO IZDELKA april N. Urh, N. Mihovec, B. Rednak Robič /
ŠPORTNI DNEVI 
ATLETIKA – ČETVEROBOJ  september/oktober  M. Juvan /
SMUČANJE (ŠVN)  januar  M. Juvan  *
SMUČANJE (ŠVN)  januar  M. Juvan  *
PLANINSKI POHOD NA NANOS  september/oktober S. Štempihar  avtobusni prevoz
IGRE Z ŽOGO – MEDRAZREDNA TEKMOVANJA  junij M. Juvan /

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 250 € in je odvisen od števila prijav.
** Opomba: Vezan na zimski športni dan.

7. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
KULTURNI DAN 1. ura: Dan jezikov 2. in 3. ura: ENO dogodek 4. in 5. ura: Bralna značka september – junij učitelji jezikoslovno – družboslovnega aktiva 5 €
GLASBENA PRIREDITEV februar M. Siter vstopnina + prevoz
GLEDALIŠKA PREDSTAVA marec Ž. Zalokar vstopnina + prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI 
EKSKURZIJA NA DOLENJSKO september U. Žagar 10 eur + prevoz
DAN SLOVENSKE HRANE november K. Premrl, N. Urh /
EKOSISTEMI junij K. Premrl, T. Prek /
TEHNIŠKI DNEVI 
OBSEG IN PLOŠČINA 4-KOTNIKOV april B. Rednak Robič, M. Kogovšek /
OBDELAVA PODATKOV maj B. Rednak Robič, M. Kogovšek /
OD IDEJE DO IZDELKA april N. Urh, B. Rednak Robič, N. Mihovec /
NARAVOSLOVNE VSEBINE (ŠVN) maj M. Juvan *
ŠPORTNI DNEVI 
ATLETIKA – ČETVEROBOJ  september/oktober  M. Juvan /
ZIMSKI ŠPORTNI DAN  januar/februar  S. Štempihar  0-20 €
PLANINSKI POHOD ČEZ POHORJE (ŠVN)  maj  M. Juvan  *
PLANINSKI POHOD ČEZ POHORJE (ŠVN)  maj  M. Juvan  *
IGRE Z ŽOGO – MEDRAZREDNA TEKMOVANJA  junij M. Juvan /

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 150 € in je odvisen od števila prijav.

8. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
KULTURNI DAN 1. ura: Dan jezikov 2. in 3. ura: ENO dogodek 4. in 5. ura: Bralna značka september – junij učitelji jezikoslovno – družboslovnega aktiva 5 €
GLASBENA PRIREDITEV februar M. Siter vstopnina + prevoz
GLEDALIŠKA PREDSTAVA marec Ž. Zalokar vstopnina + prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI 
EKSKURZIJA NA CERKLJANSKO september B. Trnovec 12 € + prevoz
FIZIKALNA MERJENJA februar/marec M. Kogovšek, T. Prek /
HRANA, VONJI IN OKUSI marec K. Premrl, N. Urh /
TEHNIŠKI DNEVI 
NARAVOSLOVNE DELAVNICE (ŠVN) november K. Premrl, S. Štempihar, V. Muhič *
NARAVOSLOVNE DELAVNICE (ŠVN) november K. Premrl, S. Štempihar, V. Muhič *
TRAJNOSTNI RAZVOJ april B. Trnovec 4 €
POKLICNA ORIENTACIJA september A. Jerman Slabe prevoz
ŠPORTNI DNEVI 
ATLETIKA – ČETVEROBOJ  september/oktober  M. Juvan /
ZIMSKI ŠPORTNI DAN  januar/februar  S. Štempihar  0-20 €
ŠPORTNE AKTIVNOSTI (ŠVN)  november K. Premrl, S. Štempihar, V. Muhič *
PLANINSKI POHOD NA RATITOVEC  maj/junij  S. Štempihar  Avtobusni prevoz
IGRE Z ŽOGO – MEDRAZREDNA TEKMOVANJA  junij M. Juvan  /

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 90 € in je odvisen od števila prijav.

9. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
KULTURNI DAN 1. ura: Dan jezikov 2. in 3. ura: ENO dogodek 4. in 5. ura: Bralna značka september – junij učitelji jezikoslovno – družboslovnega aktiva 5 €
GLASBENA PRIREDITEV februar M. Siter vstopnina + prevoz
GLEDALIŠKA PREDSTAVA marec Ž. Zalokar vstopnina + prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI 
EKSKURZIJA NA KRAS september M. Šajn 18 € + prevoz
MIKROBIOLOGIJA IN BIOTEHNOLOGIJA marec K. Premrl 6 €
ASTRONOMIJA september M. Kogovšek 6 €
TEHNIŠKI DNEVI 
MREŽE TELES januar B. Rednak Robič, M. Kogovšek, T. Prek /
POKLICNA ORIENTACIJA september A. Jerman Slabe prevoz
OBDELAVA PODATKOV junij B. Rednak Robič, M. Kogovšek, T. Prek /
PRIPRAVA NA VALETO 14. junij M. Kogovšek, S. Purger /
ŠPORTNI DNEVI 
ATLETIKA – ČETVEROBOJ  september/oktober  M. Juvan /
ZIMSKI ŠPORTNI DAN  januar/februar  S. Štempihar 0-20 €
PLANINSKI POHOD NA SNEŽNIK  september/oktober  S. Štempihar avtobusni prevoz
IGRE Z ŽOGO – MEDRAZREDNA TEKMOVANJA  junij M. Juvan /
PLANINSKI POHOD (ZAKLJUČNI IZLET)  junij  M. Kogovšek, S. Purger *

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel kot zaključni izlet.