Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti

1. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
USTVARJALNO V VELIKO NOČ april S. Alič 2 €
OGLED KULTURNE PRIREDITVE maj D. Pelko Vstopnina + prevoz
MATERINSKI DAN marec M. Maček /
VESELO V NOVO LETO december S. Alič /
NARAVOSLOVNI DNEVI 
ZDRAVE NAVADE/POSKRBI ZA SVOJE ZOBE IN OSTANI ZDRAV oktober T. Kosmač, J. Furlan /
ZOO april V. Petrovec /
NARAVOSLOVNA DELAVNICA junij S. Alič /
TEHNIŠKI DNEVI 
DAN VARNOSTI oktober J. Furlan /
TEHNIŠKA DELAVNICA junij S. Alič 3 €
OD IDEJE DO IZDELKA februar S. Alič /
ŠPORTNI DNEVI 
DEJAVNOSTI NA IGRIŠČU september S. Alič /
SMUČANJE IN SANKANJE januar J. Furlan smučarska vozovnica
JESENSKI POHOD september S. Alič prevoz
ZLATI SONČEK april J. Furlan /
POHOD junij J. Ušeničnik prevoz

2. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
USTVARJALNO V VELIKO NOČ april S. Alič 2 €
OGLED KULTURNE PRIREDITVE maj D. Pelko Vstopnina + prevoz
MATERINSKI DAN marec M. Maček /
VESELO V NOVO LETO december S. Alič /
NARAVOSLOVNI DNEVI 
ZDRAVE NAVADE/POSKRBI ZA SVOJE ZOBE IN OSTANI ZDRAV oktober T. Kosmač, J. Furlan /
ZOO april J. Furlan /
NARAVOSLOVNA DELAVNICA (Tabor CŠOD)   T. Metež  
TEHNIŠKI DNEVI 
DAN VARNOSTI oktober J. Furlan /
TEHNIŠKA DELAVNICA junij S. Alič 3 €
MLADI RAZISKOVALEC (Tabor CŠOD)   T. Metež  
ŠPORTNI DNEVI 
DEJAVNOSTI NA IGRIŠČU september S. Alič /
SMUČANJE IN SANKANJE januar J. Furlan smučarska vozovnica
JESENSKI POHOD september S. Alič prevoz
ZLATI SONČEK april J. Furlan /
POHOD junij J. Ušeničnik prevoz

3. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
USTVARJALNO V VELIKO NOČ april S. Alič 2 €
OGLED KULTURNE PRIREDITVE maj D. Pelko Vstopnina + prevoz
MATERINSKI DAN marec M. Maček /
VESELO V NOVO LETO december S. Alič /
NARAVOSLOVNI DNEVI 
ZDRAVE NAVADE/POSKRBI ZA SVOJE ZOBE IN OSTANI ZDRAV oktober T. Kosmač, J. Furlan /
ZOO april V. Petrovec /
POSKUSI junij J. Furlan /
TEHNIŠKI DNEVI 
DAN VARNOSTI oktober J. Furlan /
TEHNIŠKA DELAVNICA junij S. Alič 3 €
TEHNIŠKI IZDELEK februar J. Furlan /
ŠPORTNI DNEVI 
DEJAVNOSTI NA IGRIŠČU september S. Alič /
SMUČANJE IN SANKANJE januar J. Furlan smučarska vozovnica
JESENSKI POHOD september S. Alič prevoz
ZLATI SONČEK april J. Furlan /
POHOD junij J. Ušeničnik prevoz

4. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
OGLED LOKALNEGA MUZEJA september J. Ušeničnik /
MATERINSKI DAN marec M. Maček /
OGLED KULTURNE PRIREDITVE maj D. Pelko vstopnina + prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI 
PREPREČIMO POŠKODBE november T. Kosmač /
OBISK ŽIVALSKEGA VRTA maj J. Furlan /
NARAVOSLOVNE DELAVNICE (ŠVN Zreče) april V. Petrovec *
TEHNIŠKI DNEVI 
DAN VARNOSTI oktober J. Furlan /
USTVARJAMO Z LESOM februar J. Ušeničnik /
TEHNIŠKI IZDELEK marec J. Ušeničnik 3 €
ELEKTRIKA april J. Ušeničnik /
ŠPORTNI DNEVI 
JESENSKI POHOD september S. Alič prevoz
SMUČANJE IN SANKANJE januar J. Furlan smučarska vozovnica
PLAVANJE (ŠVN Zreče) april S. Štempihar *
PLAVANJE (ŠVN Zreče) april S. Štempihar *
POHOD junij J. Ušeničnik prevoz

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 120 € in je odvisen od števila prijav.

5. RAZRED 

KULTURNI DNEVI  
PROGRAM   ČAS   VODJA   PREDVIDEN STROŠEK 
OGLED LOKALNEGA MUZEJA september J. Ušeničnik /
MATERINSKI DAN marec M. Maček /
OGLED KULTURNE PRIREDITVE maj D. Pelko vstopnina + prevoz
NARAVOSLOVNI DNEVI  
ZDRAVE NAVADE IN RAZVADE november T. Kosmač /
OBISK ŽIVALSKEGA VRTA maj J. Furlan /
RASTLINSKI SVET PRIMORJA junij M. Bizjak *
TEHNIŠKI DNEVI  
DAN VARNOSTI oktober J. Furlan /
TEHNIŠKI IZDELEK marec J. Ušeničnik 3 €
POSKUSI april J. Ušeničnik /
IZDELAVA PREPROSTE NAPRAVE maj J. Ušeničnik /
 ŠPORTNI DNEVI    
JESENSKI POHOD september S. Alič prevoz
SMUČANJE IN SANKANJE januar J. Furlan smučarska vozovnica
POHOD junij J. Ušeničnik prevoz
PLAVANJE (ŠVN Poreč) junij S. Štempihar *
PLAVANJE (ŠVN Poreč) junij S. Štempihar *

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 180 €  in je odvisen od števila prijav.