Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti

1. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
OBISK MUZEJA april S. Planinc prevoz + vstopnina
NOVOLETNE DELAVNICE december S. Planinc 3 €
OBISK KULTURNE PRIREDITVE   D. Pelko prevoz + vstopnina
PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU marec V. Petrovec  
NARAVOSLOVNI DNEVI 
ZDRAVJE oktober, april T. Kosmač /
ČEBELE marec S. Planinc /
ŽIVALSKI VRT maj V. Petrovec prevoz + vstopnina
TEHNIŠKI DNEVI 
IZDELEK IZ NARAVNIH MATERIALOV oktober S. Planinc /
OD IDEJE DO IZDELKA november V. Petrovec /
NAŠA POKRAJINA junij S. Planinc /
ŠPORTNI DNEVI 
SREČANJE PODRUŽNIC september S. Planinc prevoz
POHOD S STARŠI oktober V. Petrovec  
DRSANJE januar V. Petrovec Prevoz + animatorji
NOČ V ŠOLI maj L. Peklaj /
ZAKLJUČNO SREČANJE S STARŠI junij S. Planinc /

2. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
OBISK MUZEJA april S. Planinc prevoz + vstopnina
NOVOLETNE DELAVNICE december S. Planinc 3 €
OBISK KULTURNE PRIREDITVE   D. Pelko prevoz + vstopnina
PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU marec V. Petrovec  
NARAVOSLOVNI DNEVI 
ZDRAVJE oktober, april T. Kosmač /
ŽIVALSKI VRT maj V. Petrovec prevoz + vstopnina
NARAVOSLOVNA DELAVNICA (Tabor CŠOD) junij T. Metež Omerzel *
TEHNIŠKI DNEVI 
ČEBELE marec S. Planinc /
OD IDEJE DO IZDELKA november V. Petrovec /
MLADI RAZISKOVALEC (Tabor CŠOD) junij T. Metež Omerzel *
ŠPORTNI DNEVI 
SREČANJE PODRUŽNIC september S. Planinc prevoz
POHOD S STARŠI oktober V. Petrovec  
DRSANJE januar V. Petrovec Prevoz + animatorji
NOČ V ŠOLI maj L. Peklaj /
ZAKLJUČNO SREČANJE S STARŠI junij S. Planinc /

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 80 € in je odvisen od števila prijav.

3. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
NOVOLETNE DELAVNICE december S. Planinc 3 €
OBISK KULTURNE PRIREDITVE   D. Pelko vstopnina + prevoz
OBISK MUZEJA april S. Planinc prevoz + vstopnina
PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU marec V. Petrovec  
NARAVOSLOVNI DNEVI 
ŽIVALSKI VRT maj V. Petrovec prevoz + vstopnina
ČEBELE marec S. Planinc /
ZDRAVJE oktober, april T. Kosmač /
TEHNIŠKI DNEVI 
IZDELEK IZ NARAVNIH MATERIALOV oktober V. Petrovec /
OD IDEJE DO IZDELKA februar V. Petrovec /
NAŠA POKRAJINA junij V. Petrovec /
ŠPORTNI DNEVI 
SREČANJE PODRUŽNIC september S. Planinc prevoz
POHOD S STARŠI oktober V. Petrovec  
DRSANJE januar V. Petrovec animacija, prevoz
NOČ V ŠOLI maj L. Peklaj /
ZAKLJUČNO SREČANJE S STARŠI junij S. Planinc /

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 120 € in je odvisen od števila prijav.

5. RAZRED 

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
NOVOLETNE DELAVNICE december S. Planinc 3 €
OBISK KULTURNE PRIREDITVE   D. Pelko vstopnina, prevoz
PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU marec V. Petrovec  
NARAVOSLOVNI DNEVI 
ŽIVALSKI VRT maj V. Petrovec prevoz + vstopnina
ČEBELE marec S. Planinc /
RASTLINSKI SVET PRIMORJA (ŠVN Poreč) junij Mojca Bizjak *
TEHNIŠKI DNEVI 
IZDELEK IZ NARAVNIH MATERIALOV oktober V. Petrovec /
OD IDEJE DO IZDELKA februar V. Petrovec /
NOČ V ŠOLI maj S. Planinc /
OBISK MUZEJA april S. Planinc prevoz + vstopnina
ŠPORTNI DNEVI 
SREČANJE PODRUŽNIC september S. Planinc prevoz
POHOD S STARŠI oktober V. Petrovec  
DRSANJE januar V. Petrovec animacija, prevoz
PLAVANJE (ŠVN Poreč) junij S. Štempiher *
PLAVANJE (ŠVN Poreč) junij S. Štempiher *

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 120 € (ŠVN Zreče) ter 180 € (ŠVN Poreč) in je odvisen od števila prijav.