Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti

1. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
OBISK MUZEJA april V. Petrovec prevoz + vstopnina
NOVOLETNE DELAVNICE december V. Petrovec 3 €
OBISK KULTURNE PRIREDITVE 5. 4. 2023 D. Pelko prevoz + vstopnina
PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU marec S. Planinc /
NARAVOSLOVNI DNEVI 
ZDRAVJE oktober, april T. Kosmač /
POLSTENJE november S. Planinc material
ŽIVALSKI VRT maj V. Petrovec prevoz + vstopnina
TEHNIŠKI DNEVI 
IZDELEK IZ NARAVNIH MATERIALOV oktober S. Planinc /
OD IDEJE DO IZDELKA november S. Planinc /
NAŠA POKRAJINA junij S. Planinc /
ŠPORTNI DNEVI 
SREČANJE PODRUŽNIC september S. Planinc prevoz
JESENSKI POHOD oktober V. Petrovec  
DRSANJE januar V. Petrovec Prevoz + animatorji
NOČ V ŠOLI maj L. Peklaj /
ZAKLJUČNO SREČANJE S STARŠI junij S. Planinc /

2. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
OBISK MUZEJA april V. Petrovec prevoz + vstopnina
NOVOLETNE DELAVNICE december V. Petrovec 3 €
OBISK KULTURNE PRIREDITVE 5. 4. 2023 D. Pelko prevoz + vstopnina
PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU marec S. Planinc /
NARAVOSLOVNI DNEVI 
ZDRAVJE oktober, april T. Kosmač /
ŽIVALSKI VRT maj V. Petrovec prevoz + vstopnina
NARAVOSLOVNA DELAVNICA (Tabor CŠOD)     *
TEHNIŠKI DNEVI 
POLSTENJE november S. Planinc material
OD IDEJE DO IZDELKA november S. Planinc /
MLADI RAZISKOVALEC (Tabor CŠOD)     *
ŠPORTNI DNEVI 
SREČANJE PODRUŽNIC september S. Planinc prevoz
JESENSKI POHOD oktober V. Petrovec /
DRSANJE januar V. Petrovec Prevoz + animatorji
NOČ V ŠOLI maj L. Peklaj /
ZAKLJUČNO SREČANJE S STARŠI junij S. Planinc /

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 80 € in je odvisen od števila prijav.

3. RAZRED

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
NOVOLETNE DELAVNICE december V. Petrovec 3 €
OBISK KULTURNE PRIREDITVE 5. 4. 2023 D. Pelko vstopnina + prevoz
OBISK MUZEJA april V. Petrovec prevoz + vstopnina
PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU marec S. Planinc  
NARAVOSLOVNI DNEVI 
ŽIVALSKI VRT maj V. Petrovec prevoz + vstopnina
BLAGAJEVA POT september V: Petrovec /
ZDRAVJE oktober, april T. Kosmač /
TEHNIŠKI DNEVI 
IZDELEK IZ NARAVNIH MATERIALOV oktober V. Petrovec /
OD IDEJE DO IZDELKA februar V. Petrovec /
NAŠA POKRAJINA junij V. Petrovec /
ŠPORTNI DNEVI 
SREČANJE PODRUŽNIC september S. Planinc prevoz
JESENSKI POHOD oktober V. Petrovec  
DRSANJE januar V. Petrovec animacija, prevoz
NOČ V ŠOLI maj L. Peklaj /
ZAKLJUČNO SREČANJE S STARŠI junij S. Planinc /

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 120 € in je odvisen od števila prijav.

4. RAZRED 

KULTURNI DNEVI 
PROGRAM  ČAS  VODJA  PREDVIDEN STROŠEK
NOVOLETNE DELAVNICE december V. Petrovec 3 €
OBISK KULTURNE PRIREDITVE 5. 4. 2023 D. Pelko vstopnina, prevoz
PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU marec S. Planinc  
NARAVOSLOVNI DNEVI 
ŽIVALSKI VRT maj V. Petrovec prevoz + vstopnina
BLAGAJEVA POT september v. Petrovec /
NARAVOSLOVNE DELAVNICE (ŠVN Zreče) 17. – 21. april V. Petrovec *
TEHNIŠKI DNEVI 
IZDELEK IZ NARAVNIH MATERIALOV oktober V. Petrovec /
OD IDEJE DO IZDELKA februar V. Petrovec /
NOČ V ŠOLI maj L. Peklaj /
OBISK MUZEJA april V. Petrovec prevoz + vstopnina
ŠPORTNI DNEVI 
SREČANJE PODRUŽNIC september S. Planinc prevoz
JESENSKI POHOD oktober V. Petrovec  
DRSANJE januar V. Petrovec animacija, prevoz
PLAVANJE (ŠVN Zreče) 17. – 21. april S. Štempiher *
PLAVANJE (ŠVN Zreče) 17. – 21. april S. Štempiher *

*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 120 € (ŠVN Zreče) ter 180 € (ŠVN Poreč) in je odvisen od števila prijav.